Thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 (10:54 12/04/2021)


HNP - Ngày 8/4, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1618/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 thành phố Hà Nội.

Theo đó, thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 (ASEAN Para Games 11) năm 2021 thành phố Hà Nội do ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội làm Trưởng ban; Ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội làm Phó Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thành phố chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương liên quan trong việc chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11; đôn đốc việc thực hiện các chỉ đạo của Trung ương và Thành phố; Chỉ đạo triển khai, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 tại thành phố Hà Nội đảm bảo an toàn, hiệu quả, theo Quyết định số 1968/QĐ-BVHTTDL, Quyết định số 2782/QĐ-BVHTTDL và Quyết định số 996/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức quốc gia và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định ban hành quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo. Trưởng Ban Chỉ đạo và Phó Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND Thành phố; các ủy viên Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11.
 
* Cùng ngày, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1619/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 thành phố Hà Nội.
 
Theo quyết định, thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 (ASEAN Para Games 11) năm 2021 thành phố Hà Nội do Ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội làm Trưởng Ban. Phó Trưởng Ban gồm các ông: Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao - Phó Trưởng Ban thường trực; Bà Đinh Thị Lan Duyên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.
 
Ban Tổ chức hoạt động theo sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ đạo tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 năm 2021 thành phố Hà Nội và thực hiện các nhiệm vụ sau: Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, đề án tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11; kiểm tra đôn đốc việc tổ chức thực hiện; Điều phối hoạt động của các sở, ngành, địa phương liên quan trong công tác chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 năm 2021.
 
Trưởng Ban Tổ chức quyết định thành lập các Tiểu ban giúp việc và ban hành quy chế làm việc của Ban Tổ chức. Ban Tổ chức làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng Ban Tổ chức chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo Thành phố và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Tổ chức theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
 
Trưởng Ban Tổ chức sử dụng con dấu của UBND Thành phố; các Phó Trưởng Ban và các ủy viên Ban Tổ chức sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị công tác để thực hiện nhiệm vụ được giao. Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11.
 
Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức do ngân sách nhà nước bảo đảm, được bố trí từ nguồn kinh phí chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 năm 2021 được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t