Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và phát triển KTXH trên địa bàn Thành phố (09:56 20/07/2021)


HNP - Đảng đoàn HĐND TP vừa có Công văn 100/CV-ĐĐ yêu cầu tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và phát triển KT-XH trên địa bàn Thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trong nước và trên địa bàn Thành phố, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, đời sống của nhân dân và việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và cả năm 2021; để đạt hiệu quả cao hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”, Đảng đoàn HĐND Thành phố yêu cầu Thường trực, các Ban HĐND Thành phố, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
 
Thường trực HĐND Thành phố phối hợp chặt chẽ với UBND Thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tăng cường thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo tiết kiệm chi ngân sách, nhất là chi thường xuyên để đảm bảo đầy đủ nguồn lực cho phòng chống dịch.
 
Chỉ đạo các Ban HĐND Thành phố, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND Thành phố tích cực phối hợp với các địa phương, đơn vị của Thành phố quan tâm tổ chức thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội ngay tại các nội dung UBND Thành phố trình tại kỳ họp thứ 2, HĐND Thành phố. Các Ban HĐND Thành phố cần quan tâm, dành thời gian trao đổi, thảo luận sâu về: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của Thành phố giai đoạn 2021-2025; các giải pháp điều hành và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021 của Thành phố; tình hình thu-chi ngân sách Thành phố để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội... trong bối cảnh diễn biến phức tạp, những tác động xấu của dịch bệnh Covid-19 để đề xuất, báo cáo với HĐND Thành phố các giải pháp vĩ mô, nội dung quan trọng, khâu đột phá cần thực hiện trong thời gian tới. Tích cực xử lý các nội dung công việc phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND Thành phố, tham mưu Đảng đoàn, Thường trực HĐND Thành phố thực hiện hiệu quả việc điều hành các công việc chung của Thành phố.
 
Chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố tăng cường tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố về Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 23/6/2021 của HĐND Thành phố về việc quy định một số chế độ chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội; đồng thời, chỉ đạo các Ban HĐND Thành phố phối họp với các cơ quan của Thành phố và các quận, huyện, thị xã để hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả.
 
Theo dõi, tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện các chế độ, chính sách đã quy định trong Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 15/5/2020 của HĐND Thành phố về một số cơ chế, nội dung, mức chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội; chỉ đạo các Ban HĐND Thành phố tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này và Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 23/6/2021 của HĐND Thành phố.
 
Tiếp tục chỉ đạo các Ban HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố tiếp tục tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan.
 
Đảng ủy cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố tiếp tục quán triệt đến toàn bộ cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên nghiêm túc tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Thành ủy, UBND Thành phố và văn bản của cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố về yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, nêu cao tinh thần “chống dịch như chống giặc” ở mọi lúc, mọi nơi; thực hiện nghiêm yêu các khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh tại công sở, nơi công cộng và nơi cư trú. Tổ chức tiêm vắc xin theo kế hoạch chung của Thành phố cho cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan để đạt hiệu quả phòng, chống dịch cao hơn. Bên cạnh đó chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố tiếp tục rà soát, thực hiện tiết kiệm chi, cắt giảm dự toán của các khoản chi không cấp thiết theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố.

Huy Kiên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t