Đồng ý chủ trương một số cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố Hà Nội (09:56 28/07/2021)


HNP - Ngày 26/7, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 424-TB/TU, kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương đối với một số cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã biểu quyết 100% thống nhất kết luận đồng ý về chủ trương ban hành một số cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố, gồm: Quy định cơ chế hỗ trợ, đóng góp thực hiện Đề án Chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố; Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của Thành phố Hà Nội năm học 2021-2022; Quy định mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô từ năm 2021-2022; Quy định chính sách hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp của thành phố Hà Nội;
 
Quy định về tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động, bảo đảm chế độ, chính sách và phân cấp nhiệm vụ chi thực hiện Luật Dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quy định nội dung, mức chi thực hiện xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và quy chuẩn kỹ thuật địa phương của thành phố Hà Nội; Quy định nội dung chi, mức chi các hoạt động y tế - dân số trên địa bàn sử dụng kinh phí sự nghiệp thành phố Hà Nội; Quy định một số nội dung chi và mức chi thực hiện công tác điều tra dư luận xã hội của thành phố Hà Nội; Quy định mức hỗ trợ hằng tháng đối với công chức tư pháp - hộ tịch được ủy quyền ký chứng thực;
 
Quy định đối tượng bảo trợ xã hội và mức chuẩn trợ giúp xã hội của thành phố; Quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao, vận động viên thể thao của thành phố Hà Nội; Quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với viên chức và lao động hợp đồng làm việc tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội; Quy định về bố trí nhân viên chăn nuôi thú y các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 
Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố tiếp thu ý kiến, báo cáo thẩm tra, trao đổi, xin ý kiến thống nhất của các ban chuyên môn của HĐND thành phố; trên cơ sở đó, rà soát, hoàn thiện hồ sơ đối với các cơ chế, chính sách nêu trên bảo đảm nội dung chính sách, đối tượng hưởng chính sách và mức thu, chi phù hợp với chủ trương của Đảng, Đảng bộ Thành phố, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách các cấp của thành phố; dự thảo Nghị quyết cần trình bày rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện, thống nhất, đồng bộ để trình HĐND thành phố xem xét, quyết nghị theo thẩm quyền.
 
Đảng đoàn HĐND thành phố chỉ đạo các ban của HĐND thành phố tiến hành thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND thành phố trình về các cơ chế, chính sách nêu trên và báo cáo kết quả thẩm tra với HĐND thành phố để xem xét, quyết nghị theo đúng thẩm quyền và đúng quy trình, quy định.

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t