Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị tọa đàm xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở cơ sở (20:07 05/12/2021)


HNP - Ngày 2/12, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Kế hoạch số 272/KH-UBND về việc tổ chức Hội nghị tọa đàm về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, dự kiến ngày 15/12/2021, tại Hội trường Thành ủy hoặc UBND thành phố sẽ diễn ra hội nghị tọa đàm theo hình thức trực tuyến kết nối với các điểm cầu các quận, huyện, thị xã. Tại hội nghị, các đại biểu Trung ương, Thành phố, các sở, ban, ngành và địa phương, trong đó, có Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng thôn tiêu biểu trong việc xây dựng và thực hiện tốt quy ước, hương ước sẽ trao đổi kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo của cấp ủy Đảng về quán triệt, triển khai việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở cơ sở đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị; kinh nghiệm trong việc phát huy vai trò, trách nhiệm chỉ đạo của chính quyền, đoàn thể các cấp trong việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở cơ sở; kinh nghiệm trong việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng; hướng dẫn, kiểm tra của các ngành, các cấp và sự vào cuộc của cộng đồng dân cư trong việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở cơ sở. 
 
Hội nghị cũng sẽ đánh giá những tác động trong quá trình thực hiện việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở cơ sở; những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân; giới thiệu những kinh nghiệm, mô hình thực hiện tốt việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở cơ sở; đề ra những giải pháp nhằm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở cơ sở tại địa phương.
 
Để hội nghị tọa đàm hiệu quả, UBND Thành phố yêu cầu việc hình thức tổ chức phù hợp, bảo đảm thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt, xác định nội dung công việc, gắn với trách nhiệm về phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị liên quan, bảo đảm chất lượng và tiến độ. Đồng thời gắn trách nhiệm và phát huy vai trò của các thành viên Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Thành phố trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn Thành phố.

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t