Đẩy mạnh cải cách hành chính trong thực hiện các thủ tục liên quan đến quản lý dân cư (10:50 24/07/2021)


HNP - Ngày 22/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2336/UBND-KSTTHC về thực hiện thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị tổng kết Đề án tổng thể đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư, giai đoạn 2013-2020.

Thực hiện thông báo trên của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, UBND thành phố giao Công an thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, bảo đảm dữ liệu chính xác, minh bạch, thống nhất, an ninh, an toàn dữ liệu, bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”; đẩy mạnh cải cách hành chính trong thực hiện các thủ tục liên quan đến quản lý dân cư, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố việc kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chia sẻ cho các sở, ngành, quận, huyện, thị xã khai thác, sử dụng trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính…
 
UBND thành phố giao các sở, ngành và các quận, huyện, thị xã bám sát tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý; đẩy mạnh cải cách hành chính tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện các giao dịch dân sự, kinh tế.
 
Bên cạnh đó, chuẩn bị các điều kiện, tiêu chuẩn ứng dụng công nghệ thông tin để bảo đảm kết nối liên thông giữa các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đẩy mạnh làm việc trên môi trường mạng; chú trọng công tác đào tạo, nâng cao năng lực công nghệ thông tin, trang bị kỹ năng số cần thiết cho cán bộ, nhân viên thích ứng với môi trường mạng để vận hành, phát triển các hệ thống, phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp.
 
Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ngành để hoàn thiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư trong thời gian tới; phối hợp với Công an thành phố trong quá trình triển khai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, bảo đảm sự đồng bộ, kết nối trong xây dựng Chính phủ điện tử…
 

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t