Nhiều nội dung quan trọng được thông qua tại Kỳ họp thứ 4 HĐND TP (14:59 22/04/2022)


HNP - Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 8/4/2022, HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 4) để thực hiện các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Các nội dung được HĐND Thành phố thông qua tại kỳ họp này là những nội dung quan trọng, nhiều nội dung phức tạp, có những nội dung tác động đến tình hình phát triển KTXH của Thủ đô trong thời gian trước mắt và cả nhiệm kỳ.

Quang cảnh kỳ họp


Kỳ họp được diễn ra trong bối cảnh Thành phố và cả nước tiếp tục triển khai các nhiệm vụ quan trọng trong điều kiện ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Với việc triển khai các giải pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, Thành phố đã bước qua đỉnh dịch, số ca mắc giảm mạnh, các mục tiêu của hoạt động phòng chống dịch được đảm bảo, kiểm soát tốt tỷ lệ chuyển nặng, đảm bảo năng lực tiếp nhận của hệ thống y tế, tập trung khôi phục và phát triển kinh tế xã hội. 
 
Căn cứ tình hình, yêu cầu thực tiễn của Thành phố; tại kỳ họp này, HĐND Thành phố đã xem xét, quyết định một số vấn đề lớn, quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. 04 nội dung trình HĐND Thành phố thông qua, ban hành Nghị quyết gồm (1) Nghị quyết về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, phân bổ Kế hoạch vốn năm 2022 thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập để đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo và một số dự án xây dựng cơ bản nhiệm vụ chi cấp Thành phố. (2) Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội. (3) Nghị quyết về các biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn Thành phố. (4) Nghị quyết về công tác nhân sự. 
 
Ngoài ra, Kỳ họp cũng xem xét 01 báo cáo của Thường trực HĐND Thành phố về việc ban hành Nghị quyết của Thường trực HĐND Thành phố thực hiện thẩm quyền được quy định tại Nghị quyết 268/NQ- UBTVQH15, ngày 06/8/2021, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và 02 báo cáo UBND Thành phố về (1) Kết quả thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐND, ngày 05/12/2018, của HĐND Thành phố về Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; (2) Đồ án Quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050 của Thành phố Hà Nội để các đại biểu thảo luận, xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền và những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. 
 
Một điểm mới tại kỳ họp lần này là HĐND Thành phố dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận tại tổ đối với các nội dung trình tại Kỳ họp, nhằm phát huy kinh nghiệm, trí tuệ của các đại biểu, lan tỏa không khí dân chủ, công khai để hoạt động nghị trường thực chất và hiệu quả hơn, từ đó, đánh giá những kết quả đã đạt được, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp khắc phục khả thi, phù hợp với thực tiễn của Thành phố. Đã có 56 lượt đại biểu HĐND Thành phố phát biểu ý kiến tại thảo luận tổ. Kết quả thảo luận thể hiện các đại biểu đều ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở; thống nhất với việc tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công, nhất là đối với các dự án thuộc 03 nhóm lĩnh vực về giáo dục, y tế, tu bổ tôn tạo di tích và các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
 
Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và các Ban HĐND Thành phố, ý kiến thảo luận của các đại biểu, tổ đại biểu HĐND Thành phố; báo cáo tiếp thu, giải trình của UBND Thành phố; báo cáo tổng hợp và cung cấp thông tin của Chủ tọa kỳ họp về các nội dung, HĐND Thành phố đã xem xét và biểu quyết thông qua 04 Nghị quyết với tỷ lệ nhất trí cao để kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của Thành phố và các quận, huyện, thị xã. 
 
Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, đây là những nội dung quan trọng, cấp thiết, là căn cứ, cơ sở pháp lý để kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của Thành phố. Ngay sau Kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP đề nghị UBND Thành phố, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tập trung tổ chức triển khai khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo các nghị quyết của HĐND Thành phố đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực.
 
Đối với việc triển khai kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của Thành phố ở các lĩnh vực được thông qua tại kỳ họp này với khối lượng công việc là rất lớn, nhiều nội dung khó và phức tạp trong tổ chức thực hiện. Vì vậy, UBND Thành phố cần tập trung rà soát, đánh giá, sắp xếp thứ tự ưu tiên; tăng cường cải cách, phân cấp để đẩy nhanh tiến độ đầu tư, chú trọng quản lý sau đầu tư; thường xuyên kiểm tra, giám sát để sớm hoàn thành công trình, dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ và phát huy hiệu quả. 
 
Đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất trên địa bàn Thành phố, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu UBND Thành phố tiếp tục rà soát, cập nhật số liệu; xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; tăng cường cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tập trung ngay việc thanh tra, kiểm tra; có biện pháp xử lý kiên quyết, dứt điểm đối với dự án vi phạm, chậm tiến độ, chậm triển khai, định kỳ báo cáo HĐND Thành phố kết quả thực hiện, đồng thời ,công khai với cử tri và Nhân dân được biết.

Huy Kiên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t