Giám sát việc quản lý, sử dụng biên chế tại Sở Nội vụ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo (19:39 27/04/2022)


HNP - Chiều 27/4, Đoàn Giám sát của Ban Pháp chế HĐND Thành phố làm việc với các Sở: Nội vụ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo về thực hiện tổ chức bộ máy và sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp của Thành phố năm 2022; công tác sắp xếp bộ máy, biên chế công chức và hoạt động của UBND phường thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội. Đồng chí Duy Hoàng Dương, Trưởng Ban Pháp chế chủ trì buổi giám sát.

Quang cảnh buổi giám sát


Báo cáo tại buổi giám sát cho thấy, năm 2022, tổng số biên chế hành chính được giao theo Quyết định số 5199/QĐ-UBND, ngày 10/12/2021, của UBND Thành phố là 11.639 biên chế. Tổng số có mặt tính đến ngày 28/02/2022 là 10.637 biên chế. Về kết quả thực hiện việc quản lý, sử dụng biên chế sự nghiệp năm 2022 (trừ khối đơn vị sự nghiệp lĩnh vực giáo dục, y tế), tổng số biên chế viên chức được giao là 8.059 (trong đó, biên chế viên chức là 5.947); số biên chế có mặt tính đến ngày 28/02/2022 là 7.581 (trong đó, biên chế viên chức là 4.468).
 
Đối với Sở Y tế, hiện nay, tổ chức bộ máy của Sở có 80 đơn vị, gồm 03 đơn vị cơ quan quản lý hành chính và 77 đơn vị sự nghiệp công lập (42 bệnh viện, 30 trung tâm y tế quận, huyện, thị xã và 05 trung tâm chuyên khoa). Tổng số biên chế khối hành chính năm 2022 của Sở được Thành phố giao 179 chỉ tiêu (số có mặt đến 28/02/2022 là 153, thiếu 26 biên chế so sới chỉ tiêu được giao); số biên chế khối sự nghiệp được giao 29.078 chỉ tiêu (số có mặt đến 28/02/2022 là 26.054, thiếu 3.024 biên chế so sới chỉ tiêu được giao).
 
Còn tại Sở Giáo dục và Đào tạo, tổng số biên chế khối hành chính năm 2022 được Thành phố giao 141 chỉ tiêu (số có mặt đến 28/02/2022 là 124). Số biên chế khối sự nghiệp (tổng số 126 đơn vị) được giao 10.743 chỉ tiêu (số có mặt đến 28/02/2022 là 9.826 người).
 
Về kết quả sau gần 01 năm thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội cho thấy, bộ máy chính quyền Thành phố trong khu vực các quận đã gọn nhẹ hơn, hoạt động nhanh nhạy, thông suốt hơn; cơ quan hành chính phường đã tích cực, chủ động điều hành, quyết định nhanh những vấn đề cấp bách tại địa bàn trên cơ sở xác định rõ trách nhiệm, rõ người, rõ việc, qua đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy hành chính nhà nước nhưng vẫn bảo đảm quyền đại diện và quyền làm chủ của Nhân dân, phục vụ Nhân dân được tốt hơn...
 
Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đánh giá, số biên chế thực hiện có mặt tại các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của Thành phố đều đảm bảo bằng hoặc thấp hơn số biên chế được giao. Công tác rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố để tinh gọn, hiệu quả tiếp tục được thực hiện theo kế hoạch, có lộ trình hợp lý, quy trình thực hiện chặt chẽ. Việc bố trí công chức, viên chức tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập của Thành phố cơ bản đảm bảo đúng theo vị trí việc làm tại Đề án được UBND Thành phố phê duyệt. Tình trạng bố trí hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn tại các cơ quan hành chính cơ bản được khắc phục...
 
Tuy nhiên, Đoàn giám sát cho rằng, tình trạng thiếu biên chế, công chức chuyên môn phải kiêm nhiệm nhiều công việc thuộc chức danh chuyên môn khác, dẫn đến quá tải trong xử lý công việc diễn ra ở nhiều cơ quan, đơn vị, nhất là ở UBND phường, quận đông dân. Số biên chế hiện có mặt của khối sự nghiệp y tế, giáo dục thiếu nhiều so với chỉ tiêu được giao và thấp hơn nhiều so với biên chế theo định mức của ngành, dẫn đến các đơn vị ký hợp đồng lao động để làm công tác chuyên môn, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của học sinh và của viên chức. Ngoài ra, còn tình trạng thừa, thiếu cục bộ giáo viên do chưa đồng bộ về cơ cấu giáo viên giữa các môn học, cấp học...
 
Nhiều thành viên Đoàn giám sát cũng nhận định, tình trạng thiếu biên chế tại một số đơn vị sự nghiệp ngoài khối giáo dục và y tế, kể cả những đơn vị đã thực hiện tự chủ một phần, đặc biệt các đơn vị có các vị trí việc làm có tính chuyên biệt thuộc lĩnh vực văn hóa - thể thao, lao động - thương binh và xã hội như vận động viên thể thao, nghệ sỹ, diễn viên…. đã kéo dài nhiều năm nhưng chưa được tháo gỡ hợp lý, dẫn đến nguy cơ thiếu ổn định về nhân sự để thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, ảnh hưởng đến chất lượng và tính trách nhiệm trong giải quyết công việc, nhiệm vụ là rất lớn.
 
Việc điều động đội ngũ công chức phường sau khi chuyển thành công chức giữa các phường hoặc giữa phường với các phòng chuyên môn thuộc quận khi thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị còn gặp lúng túng. Dẫn đến có nơi chưa thực hiện được quy định công chức tư pháp hộ tịch được ký chứng thực do chưa đủ điều kiện về thời hạn đảm nhiệm vị trí, trong khi có địa bàn phường khác, công chức phòng chuyên môn của quận lại dư công chức đủ điều kiện…
 
Trưởng Ban Pháp chế HĐND Thành phố Duy Hoàng Dương phát biểu tại buổi giám sát
 
Kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Pháp chế HĐND Thành phố Duy Hoàng Dương đề nghị các Sở tiếp thu các ý kiến thành viên đoàn giám sát trao đổi, bổ sung báo cáo để Đoàn tổng hợp vào báo cáo kết quả đợt giám sát. Trong đó nhấn mạnh, làm rõ hơn kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy và kế hoạch trong năm 2022; kết quả kiểm tra việc bố trí, sử dụng công chức, viên chức theo đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt; giải pháp xử lý trong thời gian tới đối với các biên chế thiếu trong lĩnh vực giáo dục, y tế trong năm 2022. Đặc biệt, đối với ngành giáo dục, cần tính số lượng biên chế cần bổ sung năm học 2021-2022 để đáp ứng nhu cầu tăng dân số, tăng học sinh và quy hoạch mạng lưới trường học. Đối với các kiến nghị, đề xuất của các sở, ngành, Đoàn giám sát sẽ tổng hợp, báo cáo với Thường trực HĐND Thành phố.

Trọng Toàn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t