Đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 và năm 2020 kéo dài (18:24 22/07/2021)


HNP - Ngày 20/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2302/UBND-KH&ĐT về tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 và năm 2020 kéo dài.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã; chủ đầu tư các dự án cấp thành phố nghiêm túc thực hiện Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 19/5/2021 của UBND thành phố về khắc phục tồn tại, hạn chế trong thực hiện, giải ngân vốn đầu tư phát triển của thành phố được chỉ ra sau hội nghị kiểm điểm năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và thúc đẩy kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021. Đến ngày 30/6/2021, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn chi cho đầu tư phát triển toàn thành phố đạt 20,1% kế hoạch năm 2021. 
 
UBND thành phố phân công trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 và năm 2020 kéo dài. Đối với cơ chế giải quyết khó khăn vướng mắc của các dự án, các sở chuyên ngành theo chức năng, nhiệm vụ chủ động giải quyết khó khăn, vướng mắc của các dự án theo đề nghị của các chủ đầu tư. Trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách lĩnh vực theo quyết định phân công nhiệm vụ của UBND thành phố để chỉ đạo, giải quyết; đồng thời, gửi Phó Chủ tịch UBND thành phố được phân công đôn đốc giải ngân dự án theo văn bản này để báo cáo; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội để tổng hợp chung.
 
Chỉ đạo, điều hành các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, bảo đảm giải ngân hết kế hoạch vốn được giao theo quy định, tránh tình trạng bị hủy dự toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND thành phố về việc thực hiện kế hoạch vốn. Phấn đấu năm 2021, giải ngân đạt tỷ lệ 100% kế hoạch vốn, đến hết quý III đạt 60% kế hoạch vốn được giao.

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t