Đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu (14:20 03/05/2022)


HNP - Ngày 28/4, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 745-TB/TU truyền đạt kết luận của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025” (Chương trình số 04-CTr/TU) tại hội nghị Ban Chỉ đạo Chương trình quý I-2022 về kết quả thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU 3 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 9 tháng cuối năm 2022.

Theo đó, trên cơ sở những kết quả đạt được trong Quý I/2022, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, cấp ủy, chính quyền các quận, huyện, thị xã, các xã trên địa bàn Thành phố, thời gian tới, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các cơ quan, đơn vị, người dân về các chủ trương, định hướng xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu của Trung ương và thành phố; đặc biệt là những vấn đề, những nội dung mang tính bức thiết, nhằm động viên huy động nội lực, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tính trách nhiệm và sự đồng thuận trong nhân dân.
 
Tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa thực hiện nghiêm, hiệu quả công tác phòng chống dịch, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, vừa phục hồi phát triển sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu nông nghiệp theo mục tiêu của chương trình.
 
Các cấp, các ngành, UBND các quận, huyện, thị xã cần bám sát các nội dung chỉ đạo tại Quyết định số 1134/QĐ-UBND ngày 4/4/2022 của UBND thành phố, chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ được giao và ưu tiên dành nguồn lực đầu tư để bảo đảm hoàn thành mục tiêu chương trình đã đề ra.
 
Bên cạnh đó, tiếp tục tập trung, triển khai có hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025; tổ chức đánh giá, phân hạng ít nhất 400 sản phẩm mới dự thi bảo đảm thực chất, hiệu quả. Về việc này, các sở: NN&PTNT, Công thương, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố Hà Nội và Ban Tuyên giáo Thành ủy đẩy mạnh truyền thông, quảng bá sản phẩm OCOP, kết nối thị trường để đưa các sản phẩm OCOP vào các hệ thống siêu thị, cửa hàng kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn, cửa hàng kinh doanh đồ thủ công mỹ nghệ, điểm tư vấn giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, các sàn giao dịch điện tử, bán hàng Online... trong và ngoài Thành phố.
 
Đối với các huyện chưa đạt chuẩn NTM, cần tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận trong năm 2022. Hai huyện Sóc Sơn và Phúc Thọ đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM năm 2020, khẩn trương tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận huyện đạt chuẩn NTM.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Quận ủy, HĐND, UBND các quận tiếp tục quan tâm hỗ trợ các huyện ngoại thành Hà Nội xây dựng NTM theo quy định, đặc biệt là các huyện còn nhiều khó khăn, huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2022. Các đơn vị đăng ký hỗ trợ gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị UBND các huyện, thị xã triển khai xây dựng mô hình về phân loại xử lý rác thải tái chế, chất thải hữu cơ sinh hoạt và xử lý chất thải nông nghiệp; mô hình làng “thông minh” để đáp ứng Bộ tiêu chí NTM, giai đoạn 2021-2025.

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t