Kỳ họp thứ 2 HĐND TP Hà Nội khoá XVI dự kiến diễn ra trong tuần từ 09 - 13/8/2021 (20:01 19/07/2021)


HNP - Ngày 16/7, HĐND TP Hà Nội có Thông báo số 17/TB-HĐND về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dự kiến tại kỳ họp này, HĐND TP sẽ xem xét 14 báo cáo, thông báo; thông qua 2 nghị quyết thường kỳ và 13 nghị quyết chuyên đề. Trong 13 nghị quyết chuyên đề bao gồm: 
 
Nhóm 05 nghị quyết chuyên đề không là nghị quyết quy phạm pháp luật: (1) Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025 của thành phố Hà Nội (trong đó có nội dung về mục tiêu, chỉ tiêu phát triển nhà ở Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025). (2) Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 (trong đó có nội dung danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025; kế hoạch sử dụng vốn ngân sách cho phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025). (3) Phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của Thành phố. (4) Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 (trong đó, có nội dung cho phép các quận sử dụng ngân sách cấp quận để hỗ trợ các huyện khó khăn thực hiện xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội). (5) Điều chỉnh bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2021.
 
Nhóm 08 nghị quyết chuyên đề là nghị quyết quy phạm pháp luật: (1) Quy định cơ chế hỗ trợ, đóng góp thực hiện Đề án Chương trình Sữa học đường cải thiện tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn Thành phố. (2) Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của thành phố Hà Nội năm học 2021-2022. (3) Quy định mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô từ năm học 2021-2022. (4) Quy định mức hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp của thành phố Hà Nội. (5) Quy định đối tượng và mức chuẩn trợ cấp xã hội của Thành phố. (6) Về việc bố trí nhân viên chăn nuôi thú y các xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố. (7) Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động, bảo đảm chế độ chính sách, phân cấp nhiệm vụ chi thực hiện Luật dân quân tự vệ trên địa bàn Thành phố. (8) Nội dung chi, mức chi đặc thù thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố (gồm 06 nội dung): Một số nội dung chi và mức chi thực hiện công tác điều tra dư luận xã hội theo quy định tại Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật; Nội dung chi, mức chi các hoạt động y tế, dân số trên địa bàn sử dụng kinh phí sự nghiệp Thành phố; Nội dung, mức chi thực hiện xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và quy chuẩn kỹ thuật địa phương; Mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao; Chế độ phụ cấp đặc thù đối với viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn Thành phố theo Nghị định số 26/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 của Chính phủ; Mức hỗ trợ hàng tháng đối với công chức tư pháp - hộ tịch được ủy quyền ký chứng thực.
 
Đáng chú ý, kỳ họp dành 01 ngày để HĐND Thành phố thực hiện hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn về các nội dung: Kết quả triển khai các dự án được trao Quyết định chủ trương đầu tư/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, các dự án kêu gọi thu hút đầu tư tại các Hội nghị “Hà Nội - Hợp tác, Đầu tư và phát triển” của Thành phố; Công tác GPMB để triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố.

Nguyễn Hợp


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t