Quy chế hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khoá XVI (18:14 15/07/2021)


HNP - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn vừa ký ban hành quyết định số 75/QĐ-HĐND ngày 12/7/2021 ban hành Quy chế hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo Trung ương và Thành phố chúc mừng các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng các Ban HĐND TP khóa XVI được bầu tại kỳ họp thứ nhất


Theo đó, quy chế có 8 chương, 27 điều quy định về nguyên tắc, trách nhiệm, lề lối làm việc, trình tự giải quyết công việc của Thường trực HĐND TP nhiệm kỳ 2021-2026; mối quan hệ công tác giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP và các cơ quan liên quan của Thành phố và các quận, huyện, thị xã; chương trình xây dựng, ban hành nghị quyết HĐND tại kỳ họp HĐND thành phố; chương trình công tác của Thường trực HĐND TP; chế độ thông tin báo cáo.
 
Căn cứ Quy chế này, các Ban HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP xây dựng quy chế hoạt động của đơn vị đảm bảo đúng quy định.

Nguyễn Hợp


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t