Hướng dẫn giải quyết hồ sơ đối với cơ quan, tổ chức có người nước ngoài nhập cảnh, cách ly y tế (18:54 22/07/2021)


HNP - Ngày 21/7, UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 2318/UBND-KGVX về việc hướng dẫn tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đối với cơ quan, tổ chức có người nước ngoài nhập cảnh, cách ly y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm quy định tiếp nhận người nước ngoài nhập cảnh và cách ly phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Cụ thể, người nước ngoài nhập cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện quy định nhập cảnh và cách ly y tế theo quy định của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và UBND thành phố Hà Nội. Người nhập cảnh thực hiện cách ly y tế tại các cơ sở cách ly tập trung do UBND Thành phố quyết định thành lập theo hướng dẫn tại Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19” và Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế ban hành “Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch Covid-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả”. Trường hợp đặc biệt phải có ý kiến của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và Ban Chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội. 
 
Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng và thực hiện quy trình tiếp nhận, giải quyết đề nghị của các tổ chức, cá nhân đề xuất nhập cảnh theo quy định; thông báo cho các tổ chức, cá nhân liên quan biết và thực hiện.
 
Bộ Tư lệnh Thủ đô, UBND các quận, huyện, thị xã nơi có khu cách ly tập trung chịu trách nhiệm chỉ đạo khu cách ly tập trung thực hiện quy trình cách ly theo đúng quy định; trước khi hết thời gian cách ly tập trung (02 ngày) thông báo bằng văn bản cho Sở Ngoại vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan liên quan để phối hợp bàn giao, tiếp nhận và tiếp tục theo dõi, giám sát cách ly tại nơi lưu trú. Trường hợp phát hiện người nước ngoài nhập cảnh bị nhiễm SARS-COV-2 tại khu cách ly, thông báo ngay tới UBND Thành phố, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội và đơn vị tại cửa khẩu nhập cảnh để kịp thời áp dụng các biện pháp phòng chống dịch.
 
Công an Thành phố chỉ đạo Công an các quận, huyện, thị xã phối hợp các cơ sở y tế quận, huyện, thị xã, cơ sở cách ly tập trung, đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ việc đưa, đón người nhập cảnh từ sân bay, cửa khẩu về cơ sở cách ly và hoàn thành cách ly trở về địa phương đảm bảo công tác an ninh, an toàn phòng chống dịch.
 
Sở Du lịch phối hợp Sở Y tế khảo sát các khách sạn, cơ sở lưu trú đủ điều kiện để thành lập cơ sở cách ly tập trung, tham mưu UBND Thành phố xem xét thành lập cơ sở cách ly tập trung của Thành phố. Phối hợp hướng dẫn các khách sạn, cơ sở lưu trú thực hiện đúng quy định, các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.
 
Các đơn vị, lực lượng kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Nội Bài chỉ được giải quyết nhập cảnh cho các đối tượng người nước ngoài khi có đủ điều kiện theo quy định của Thành phố.
 
Các cơ quan, tổ chức, trường học có người nước ngoài nhập cảnh trên địa bàn Thành phố Hà Nội gửi văn bản đề nghị nhập cảnh kèm theo tài liệu cần thiết đến cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn, giải quyết. Báo cáo UBND quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố về việc nhập cảnh, tuân thủ phương án vận chuyển, cách ly, phòng chống dịch Covid-19, nơi lưu trú của người nước ngoài và thân nhân đi cùng sau khi nhập cảnh và hoàn thành cách ly y tế, giám sát y tế.
 
Văn này thay thế văn bản số 2205/UBND-KGVX ngày 04/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc tiếp nhận và cách ly phòng, chống dịch Covid-19 cho các chuyên gia nước ngoài và Văn bản số 1648/UBND- KGVX ngày 29/5/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh phân công tiếp nhận đề nghị nhập cảnh và cách ly phòng chống dịch Covid-19 cho người nước ngoài. Hướng dẫn sẽ được điều chỉnh, cập nhật theo các chính sách xuất nhập cảnh, quy định về phòng, chống dịch của Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.
 
Theo hướng dẫn tiếp nhận giải quyết hồ sơ đói với cơ quan, tổ chức có người nước ngoài nhập cảnh, cách ly y tế trên địa bàn thành phố, có 5 nhóm đối tượng được áp dụng, bao gồm: 
 
Nhóm 1: Các tổ chức, cơ quan trên địa bàn thành phố Hà Nội có người nước ngoài nhập cảnh là Chuyên gia nước ngoài  và “Thân nhân” của chuyên gia nước ngoài vào làm việc với cơ quan, tổ chức đó.
 
Nhóm 2: Các tổ chức, cơ quan, trường học (có chức năng đào tạo) trên địa bàn thành phố Hà Nội có người nước ngoài nhập cảnh là học sinh, sinh viên nước ngoài học tập tại Trường, đơn vị; các trường hợp xin nhập cảnh mang tính nhân đạo, khẩn cấp, điều trị tại cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 
Nhóm 3: Các tổ chức, cơ quan có người nước ngoài nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ và thân nhân.
 
Nhóm 4: Người nước ngoài được cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh là cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện tố chức quốc tế; người nước ngoài của các cơ quan, bộ ban ngành Trung ương (Bao gồm cả đối tượng là phóng viên nước ngoài thường trú tại Việt Nam; học sinh, sinh viên nước ngoài học tập tại Việt Nam theo các chương trình hợp tác cấp Bộ).
 
Nhóm 5: Cơ quan, tổ chức không thuộc địa bàn thành phố Hà Nội có người nhập cảnh được Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, UBND tỉnh đồng ý danh sách nhập cảnh.
 
Trong đó, các tổ chức, cơ quan có người nước ngoài nhập cảnh thuộc nhóm 1 gửi hồ sơ đề nghị nhập cảnh đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Các tổ chức, cơ quan, trường học có người nước ngoài nhập cảnh thuộc nhóm 2 gửi hồ sơ đề nghị nhập cảnh đến Sở Y tế Hà Nội. Các cơ quan, tổ chức có người nhập cảnh thuộc nhóm 3 gửi hồ sơ đề nghị nhập cảnh đến Bộ Ngoại giao, sau khi có ý kiến bằng văn bản của Bộ Ngoại giao xét duyệt người nhập cảnh, cơ quan, tổ chức có người nước ngoài nhập cảnh gửi văn bản kèm các tài liệu, hồ sơ liên quan đến Sở Y tế Hà Nội để hướng dẫn cách ly y tế. Các cơ quan, tổ chức có người nhập cảnh thuộc nhóm 4 thì cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh người nước ngoài, chuyên gia nước ngoài và thân nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội gửi hồ sơ đến Sở Y tế Hà Nội để rà soát, báo cáo UBND Thành phố xem xét chấp thuận cách ly y tế; sau khi có ý kiến của UBND Thành phố, cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh gửi hồ sơ đến Bộ Ngoại giao để được hướng dẫn, giải quyết. Các cơ quan, tổ chức có người nhập cảnh thuộc nhóm 5 gửi hồ sơ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt danh sách nhập cảnh kèm tài liệu liên quan đến Sở Y tế Hà Nội để được hướng dẫn cách ly y tế.

Huy Kiên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t