Hà Nội bồi dưỡng, tập huấn chính trị Hè năm 2021 cho đội ngũ giảng viên, cán bộ giáo dục (14:36 10/07/2021)


HNP - Ngày 6/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 26-HD/BTGTU về bồi dưỡng, tập huấn chính trị Hè năm 2021 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên.

Theo đó, nội dung bồi dưỡng, tập huấn gồm những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, 10 Chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII; chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; tình hình thế giới, trong nước và Thủ đô nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2021.
 
Các học viên cũng sẽ được học tập, bồi dưỡng những vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ từ thực tiễn giảng dạy chương trình, giáo trình các môn lý luận chính trị biên soạn mới thực hiện Kết luận số 94-KL/TƯ ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; các nội dung khác về chuyên môn, nghiệp vụ hằng năm theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; những vấn đề kinh tế - xã hội ở địa phương và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội, chương trình, kế hoạch hành động của đảng bộ địa phương, đơn vị.
 
Thời gian học tập: Hoàn thành nội dung bồi dưỡng chính trị Hè trước ngày 16/9 với những cơ sở trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; hoàn thành nội dung bồi dưỡng chính trị Hè trước ngày 30/10 với các trường Đại học, Cao đẳng trực thuộc Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội.
 
Ban Tuyên giáo các quận, huyện, thị ủy có trách nhiệm tham mưu với cấp ủy địa phương, tổ chức học tập chính trị cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên các trường trung học phổ thông, các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trực thuộc UBND các quận, huyện, thị xã; các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trực thuộc Phòng Giáo dục - Đào tạo các quận, huyện, thị xã. Trong đó lưu ý, tất cả giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, là đảng viên hay chưa là đảng viên đều là đối tượng tham gia học tập; địa điểm học tập có thể tại trung tâm chính trị quận, huyện, thị ủy hoặc tại các trường, tùy theo điều kiện của địa phương, đơn vị.

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t