Bảo đảm 100% trường hợp có nhu cầu trợ giúp liên quan đến bạo lực trên cơ sở giới được trợ giúp (21:53 21/04/2021)


HNP - Ngày 19/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND về thực hiện chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025.

Theo kế hoạch, nội dung thực hiện chương trình gồm: Truyền thông vận động, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức và cá nhân trong phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Duy trì, nhân rộng và nâng cao hiệu quả các mô hình, cơ sở cung cấp dịch vụ phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên, cộng tác viên phụ trách lĩnh vực liên quan đến phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.
 
Tiếp nhận, kiểm tra, xác minh khi có thông tin về vụ việc bạo lực trên cơ sở giới xảy ra trong phạm vi cơ quan, tổ chức, địa phương và bảo vệ, can thiệp, trợ giúp kịp thời, hiệu quả nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới, đồng thời, tư vấn, hỗ trợ và có hình thức xử lý người gây bạo lực theo quy định của pháp luật. Huy động nguồn lực và sự hỗ trợ về kỹ thuật của các cơ quan trong nước và quốc tế trong phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan, tổ chức trong công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới để kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Kế hoạch. Tổng hợp, đánh giá, nhân điển hình và khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện kế hoạch.
 
Kế hoạch nêu rõ, các sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch, triển khai, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả, phù hợp tình hình thực tế từng địa phương, đơn vị. Lồng ghép việc thực hiện Kế hoạch này với thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị; ưu tiên khu vực miền núi, địa bàn khó khăn, các địa phương, đơn vị, tổ chức có tình trạng bạo lực trên cơ sở giới xảy ra nhiều hoặc có nguy cơ cao (bao gồm cả nhóm có nguy cơ cao gây bạo lực và nhóm đối tượng dễ bị tổn thương do bạo lực).

Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t