Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch (15:21 28/12/2021)


HNP - Sáng 28/12, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội và Thường trực HĐND TP đã giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành trên địa bàn thành phố Hà Nội” đối với các quận huyện, sở ngành: Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm, Gia Lâm, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường. Đồng chí Phạm Thị Thanh Mai, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP và đồng chí Phạm Quí Tiên, Phó Chủ tịch HĐND TP chủ trì buổi giám sát.

Toàn cảnh buổi giám sát


Theo đánh giá của đoàn giám sát, đến nay, về cơ bản hệ thống quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn của quận Hoàng Mai - Bắc Từ Liêm - huyện Gia Lâm đã được lập, thẩm định, phê duyệt đầy đủ theo quy định (Quy hoạch chung - Quy hoạch phân khu - Quy hoạch nông thôn mới), là căn cứ, công cụ quan trọng quản lý phát triển địa phương. Hiện nay, các quận, huyện đã, đang tích cực triển khai thực hiện việc rà soát, đánh giá, điều chỉnh đối với việc xây dựng quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn 2050; Xây dựng quy hoạch vùng huyện.
 
Các sở: Quy hoạch - Kiến trúc - Tài nguyên và Môi trường - Kế hoạch và Đầu tư đã tích cực tham mưu cho Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quy hoạch (đã tham mưu Thành phố ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, chỉ tính riêng từ năm 2017 đến nay đã có 42 văn bản). Kết quả đến nay, hệ thống quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn của Thành phố đã cơ bản được lập, thẩm định, phê duyệt khá đầy đủ theo các quy định của pháp luật (Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội, Quy hoạch sử dụng đất, Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, hệ thống các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật; các quy chế quản lý quy hoạch).
 
Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên đề nghị cấp ủy, HĐND, UBND các quận, huyện: Hoàng Mai - Bắc Từ Liêm - Gia Lâm trực tiếp đồng chí Bí thư, đồng chí Chủ tịch HĐND-UBND quận, huyện tiếp tục quan tâm, tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền đối với công tác quy hoạch, xác định công tác quy hoạch là nhiệm vụ chính trị quan trọng; thường xuyên chỉ đạo thực hiện tốt, chất lượng trong thời gian tới. Trong đó, cần chủ động, tăng cường phối hợp chặt chẽ, thực chất, hiệu quả với các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành liên quan của Thành phố trong công tác rà soát, đánh giá lại toàn bộ các quy hoạch kinh tế xã hội, đô thị, đất đai, quy hoạch nông thôn, quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn để điều chỉnh hoặc đề xuất kiến nghị điều chỉnh những nội dung, vấn đề còn bất cập, chưa phù hợp trong hệ thống các quy hoạch đã được lập phê duyệt, để đề xuất các phương án phù hợp tích hợp trong quy hoạch Thủ đô, cũng như quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, bảo đảm khắc phục được những hạn chế của quy hoạch trước, bảo đảm chất lượng các phương án mới, có tầm nhìn dài hạn, bền vững. 
 
Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên kết luận buổi giám sát
 
Đối với các sở, ngành Thành phố, Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên đề nghị tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu UBND Thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về quy hoạch theo quy định Luật quy hoạch và các Luật, văn bản hướng dẫn có liên quan, trọng tâm là tham mưu đảm bảo tiến độ, thời gian hoàn thành lập, thẩm định phê duyệt quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050; song song với hoàn thành lập, thẩm định phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.
 
Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường cần tăng cường hơn nữa công tác hướng dẫn chuyên môn theo các quận, huyện trong công tác rà soát quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn đã được phê duyệt, trên cơ sở đó, kịp thời phát hiện những bất cập, hạn chế, những nội dung không còn phù hợp, đề xuất bổ sung, điều chỉnh các phương án quy hoạch tích hợp, bảo đảm đầy đủ, chính xác, thực chất, hiệu quả. Tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong thực hiện các chỉ đạo của UBND Thành phố.

Nguyễn Hợp


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t