Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch trên địa bàn huyện Thạch Thất (14:39 24/12/2021)


HNP - Sáng 24/12, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và Thường trực HĐND Thành phố đã có buổi giám sát chuyên đề tại huyện Thạch Thất về việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Thanh Mai, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố và đồng chí Phạm Quí Tiên, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố đồng chủ trì buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc


Thực hiện Luật Quy hoạch, từ ngày 1/1/2019 đến nay, huyện Thạch Thất đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý nhà nước về quy hoạch theo quy định. Đến năm 2020, đã phê duyệt 19 đồ án quy hoạch chi tiết khu trung tâm và điểm dân cư nông thôn; đồ án quy hoạch chi tiết khu trung tâm thị trấn Liên Quan và khu vực phụ cận. UBND huyện cũng đã phối hợp chặt chẽ với Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội trong việc tổ chức lập quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc và các đồ án quy hoạch phân khu đô thị Hòa Lạc. Các đồ án quy hoạch sau khi được phê duyệt đều được tổ chức công bố công khai, kịp thời. Thực hiện tốt công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt nên hiện nay, trên địa bàn huyện không có công trình vi phạm về quy hoạch được duyệt.
 
Ngoài hệ thống quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn trên địa bàn huyện đã được phê duyệt phủ kín ở cấp độ quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000, 1/5.000 và hầu hết các khu vực quan trọng như khu trung tâm xã, điểm dân cư mới đều đã được lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500. Công tác lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Thạch Thất đảm bảo kịp thời, theo đúng tiến độ UBND thành phố đề ra, đảm bảo tính khả thi và đáp ứng nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn.
 
Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát ghi nhận huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tập trung cho công tác quy hoạch, thể hiện qua việc huyện đã ban hành rất nhiều văn bản chỉ đạo, thành lập kiện toàn hội đồng thẩm định các đồ án quy hoạch xây dựng, giao nhiệm vụ cho đơn vị để tổ chức xây dựng đồ án, xây dựng các chương trình, đề án triển khai; thực hiện công tác kiểm tra để kịp thời xử lý vi phạm; quan tâm công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về thực hiện Luật Quy hoạch.
 
Lưu ý một số nội dung cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, Đoàn giám sát đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Thất tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch trên địa bàn, nhất là những nội dung thuộc trách nhiệm của huyện. Trong quá trình triển khai thực hiện cần bám sát vào các chỉ đạo của Thành phố về công tác quy hoạch.
 
Đoàn cũng đề nghị huyện cần thực hiện các nhiệm vụ lập quy hoạch và trình phê duyệt quy hoạch đã được Thành phố giao đảm bảo tiến độ và chất lượng. Trong quá trình lập quy hoạch cần đặc biệt chú trọng đến sự đồng bộ, khớp nối quy hoạch, đảm bảo tính liên kết nối vùng để phát huy, khai thác hết tiềm năng của huyện; phối hợp tốt với các sở, ngành Thành phố, trực tiếp là Sở Quy hoạch kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng để hạn chế điều chỉnh các quy hoạch này.
 
Cùng với đó, huyện cần phối hợp với Sở Quy hoạch kiến trúc đề xuất quản lý kiến trúc khu vực nông thôn đồng bộ với quản lý quy hoạch. Tăng cường quản lý quy hoạch để kiểm soát phát triển theo đúng quy hoạch trước đây đã được duyệt và những định hướng lớn mà trong quy hoạch chung, quy hoạch vùng đang triển khai. 

Lê Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t