Ban Pháp chế giám sát tại quận Bắc Từ Liêm và huyện Chương Mỹ về việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (18:07 17/11/2021)


HNP - Ngày 17/11, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế - Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã giám sát tại quận Bắc Từ Liêm và huyện Chương Mỹ về việc chấp hành pháp luật trong công tác tiếp công dân; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc thực hiện các kết luận thanh tra trên địa bàn.

Đoàn giám sát tại địa điểm tiếp công dân của UBND quận Bắc Từ Liêm


* Tại quận Bắc Từ Liêm, theo Chủ tịch UBND quận Lưu Ngọc Hà, UBND quận đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp tích cực trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, công tác thanh tra và thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo, thông báo, kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn nhằm hạn chế đơn thư khiếu kiện. 
 
Từ 01/01/2020 đến 15/10/2021, toàn quận đã tiếp 2.535 lượt công dân; tiếp nhận 278 đơn khiếu nại, đã giải quyết xong 243 đơn; tiếp nhận 113 đơn tố cáo, đã giải quyết xong 97 đơn. 
 
Thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND Thành phố, tại thời điểm giám sát năm 2018, UBND quận Bắc Từ Liêm phải tổ chức thực hiện 10 quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực. Đến nay, đã giải quyết dứt điểm xong 06 quyết định, đang tổ chức thực hiện 04 quyết định; tổng số kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật phải tổ chức thực hiện 08 kết luận, đã giải quyết xong dứt điểm 04 kết luận còn 04 kết luận đang giải quyết. 
 
Về kết quả thực hiện các kết luận thanh tra, quận đã thực hiện xong dứt điểm 04/06 kết luận của Thanh tra Thành phố, đang thực hiện 02 kết luận.
 
Đoàn giám sát làm việc với quận Bắc Từ Liêm
 
* Tại huyện Chương Mỹ, toàn huyện đã tiếp 1.370 lượt/1.569 công dân; tiếp nhận 1.365 đơn; phải xem xét, giải quyết là 522 vụ việc, trong đó, thẩm quyển giải quyết của huyện phải xem xét, giải quyết là 311 vụ việc. Đến nay, UBND huyện đã xem xét, giải quyết xong 287/311 vụ việc, đạt 92,3%, còn lại 24 vụ việc đang xem xét, giải quyết.
 
Trong công tác giải quyết khiếu nại, toàn huyện đã tiếp nhận 96 đơn, số vụ việc thuộc thẩm quyền là 96 đơn, đã giải quyết đúng hạn 57 đơn; số vụ việc giải quyết chậm so với thời hạn quy định là 39 vụ việc giải quyết lần đầu, kết quả 39 vụ việc giải quyết lần đầu là khiếu nại sai. 
 
Về giải quyết tố cáo, tổng số đơn tiếp nhận là 86 đơn, đã xem xét, kết luận nội dung tố cáo là 85 vụ, trong đó, 6 vụ việc tố cáo đúng, 32 vụ việc tố cáo đúng một phần, 36 vụ việc tố cáo sai, 11 vụ việc rút tố cáo.
 
Ngoài ra, huyện đã tổ chức thực hiện xong 07/07 quyết định giải quyết khiếu nại và 09/10 kết luận giải quyết tố cáo theo Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND Thành phố, còn 01 kết luận giải quyết tố cáo đang tổ chức thực hiện.
 
Đoàn giám sát làm việc với huyện Chương Mỹ
 
Kết luận buổi giám sát, Trưởng ban Pháp chế Duy Hoàng Dương, Trưởng đoàn giám sát đánh giá, quận Bắc Từ Liêm và huyện Chương Mỹ rất quan tâm đến công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, chủ động ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận liên quan. Trong đó, các cơ quan chuyên môn đã phối hợp tốt để giải quyết nhiệm vụ, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở, qua đó góp phần hiệu quả đảm bảo an ninh trật tự để phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
 
Thời gian tới, Trưởng đoàn giám sát đề nghị quận Bắc Từ Liêm và huyện Chương Mỹ tiếp tục quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó, có đánh giá rõ tình hình thực tế phát triển mạnh mẽ về đô thị dẫn tới nhiều khiếu nại tố cáo phức tạp liên quan đến đất đai. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; tiếp tục tập huấn, quán triệt cho cán bộ làm công tác này ở cấp phường.
 
UBND quận Bắc Từ Liêm và huyện Chương Mỹ cũng chú trọng giải quyết các quyết định, kết luận thanh tra còn tồn đọng; thường xuyên rà soát, đôn đốc, kiểm tra thực hiện gắn với đánh giá cán bộ cuối năm. 
 
Trưởng đoàn giám sát Duy Hoàng Dương cũng đề nghị HĐND quận Bắc Từ Liêm và huyện Chương Mỹ tăng cường giám sát để tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc, nâng cao hiệu quả của việc tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. 

Nguyễn Hợp


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t