Thành lập đoàn giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác quy hoạch (18:36 16/11/2021)


HNP - Ngày 16/11, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 108/QĐ-HĐND về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề ’’Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành trên địa bàn thành phố Hà Nội".

Đợt giám sát nhằm xem xét, đánh giá toàn diện việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện theo quy định của pháp luật liên quan trên địa bàn Thành phố. Thời gian từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành (từ ngày 01/01/2019 đến 15/12/2021 (riêng các quy định về lập, thẩm định quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2018).
 
Qua giám sát đưa ra đề xuất, kiến nghị các biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc nhằm đảm bảo tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Quy hoạch.
 
Đoàn giám sát do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn chỉ đạo chung; Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn giám sát.

Nguyễn Hợp


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t