Kỳ họp thứ ba, HĐND thành phố Hà Nội sẽ xem xét, thông qua 43 nội dung (19:40 10/11/2021)


HNP - Ngày 9/11, Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 39/TB-HĐND về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị kỳ họp thứ ba, HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, thời gian tổ chức kỳ họp dự kiến từ ngày 7 - 11/12/2021, tại Trụ sở HĐND - UBND thành phố (số 79 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
 
Kỳ họp sẽ xem xét, thông qua 43 nội dung gồm: 21 báo cáo (17 báo cáo thường lệ, 4 báo cáo chuyên đề); 22 tờ trình, dự thảo nghị quyết (7 nghị quyết thường lệ và 15 nghị quyết chuyên đề).
 
Các báo cáo thường lệ gồm: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2022 của thành phố Hà Nội; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách của thành phố Hà Nội năm 2021; dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2022; tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của thành phố Hà Nội; hoạt động của HĐND thành phố năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022…
 
4 báo cáo chuyên đề gồm: Một số nội dung hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2021-2025) và tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021, kế hoạch đầu tư công năm 2022 của thành phố Hà Nội; Kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm (2022-2024) của thành phố Hà Nội; công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố; việc triển khai các chính sách của Trung ương và Thành phố về chính sách hỗ trợ đối tượng ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 4/7/2017 của HĐND thành phố về việc thông qua Đề án “Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030”.
 
HĐND thành phố xem xét, thông qua 7 Nghị quyết thường lệ: Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của thành phố Hà Nội năm 2022; về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2022 (gồm phân bổ vốn sự nghiệp và vốn đầu tư công; thông qua việc sử dụng vốn vay của chính quyền địa phương - vốn ODA vay lại - cho dự án thực phẩm nông nghiệp an toàn thành phố Hà Nội); về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước của thành phố năm 2020; về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2022; về danh mục các dự án thu hồi đất năm 2022; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2022 thành phố Hà Nội; về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2022 của HĐND thành phố.
 
Các nghị quyết chuyên đề: Thông qua Chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025; phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; quy định định mức phân bổ ngân sách và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách của thành phố Hà Nội năm 2022; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 5/7/2018 của HĐND thành phố về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội; về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 của HĐND thành phố quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố; về quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai thành phố Hà Nội; về một số chính sách đặc thù khuyến khích phát triển nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hà Nội; quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn thành phố Hà Nội…
 
Kỳ họp cũng dành 1 ngày để HĐND thành phố thực hiện hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và những vấn đề dân sinh bức xúc mà đại biểu HĐND thành phố và đông đảo cử tri, dư luận và nhân dân Thủ đô quan tâm.
 
Thời gian tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ ba, HĐND thành phố sẽ tổ chức trong tuần từ ngày 15/11 đến 25/11/2021 tại các đơn vị bầu cử.
 
Thường trực HĐND thành phố cũng phân công các ban HĐND thành phố phối hợp với UBND thành phố và các sở, ngành chức năng chuẩn bị nội dung trình kỳ họp; tổ chức thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ và phân công của Thường trực HĐND thành phố.

Nguyễn Hợp


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t