Sớm sửa đổi Luật Thủ đô (11:36 04/11/2021)


HNP - Trình bày tham luận về "Triển khai thực hiện các định hướng Chương trình Xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV nhằm thể chế hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển Thủ đô trong tình hình mới", Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Phó trưởng đoàn ĐBQH TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn bày tỏ sự thống nhất cao với Đề án định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV và đề xuất một số kiến nghị về công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Phó trưởng đoàn ĐBQH TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại Hội nghị


Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật luôn được Thành ủy Hà Nội xác định là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng.
 
Để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, TP chủ động thực hiện 3 nhiệm vụ. Một là, tổng kết thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 6.1.2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2011-2020, đồng thời nghiên cứu, đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về phương hướng nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2021-2030, định hướng đến 2045. Hai là, triển khai lập Quy hoạch TP, Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (theo Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26.7.2011 của Thủ tướng Chính phủ). Ba là, tổng kết thi hành Luật Thủ đô, xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).
 
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định: “Những nhiệm vụ này đã được Bộ Chính trị có kế hoạch xem xét, cho ý kiến vào cuối tháng 12.2021. Qua việc chuẩn bị cho tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị, tổng kết thi hành Luật Thủ đô, rà soát đánh giá việc thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, thành phố Hà Nội đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến toàn diện trên các lĩnh vực hoạt động của Đảng bộ và đời sống xã hội Thủ đô, góp phần tích cực, quan trọng vào thành tựu chung của đất nước. Tuy nhiên, Hà Nội cũng còn có những mặt tồn tại, hạn chế ở một số lĩnh vực trong phát triển kinh tế - xã hội”.
 
Những tồn tại, hạn chế xuất phát từ nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau, trong đó cơ bản là những nguyên nhân chủ quan, nhưng cũng xuất phát từ một trong những nguyên nhân khách quan rất quan trọng là cơ chế, chính sách, pháp luật còn có những hạn chế, vướng mắc, thậm chí là “điểm nghẽn” cản trở sự phát triển.
 
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, Luật Thủ đô năm 2012 được Trung ương quan tâm chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương ủng hộ và được Quốc hội Khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ Tư tháng 11.2012. Qua 8 năm thi hành Luật Thủ đô đã bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế; hiệu lực, hiệu quả trong tổ chức thi hành Luật không cao, dẫn đến Luật Thủ đô chưa thực sự phát huy giá trị để đi vào cuộc sống.
 
Hiện nay, Hà Nội đang nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi toàn diện Luật Thủ đô, nhằm giải quyết những hạn chế, bất cập của Luật, tháo gỡ vướng mắc, điểm nghẽn về thể chế, tạo khuôn khổ pháp lý phù hợp với vị trí, vai trò của Thủ đô, giúp Thủ đô phát huy tiềm năng, thế mạnh, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, xứng đáng với vị trí, vai trò, đáp ứng yêu cầu, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước đối với Thủ đô Hà Nội, như chỉ đạo, định hướng của Tổng Bí thư tại Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội.
 
Hà Nội đề xuất sửa đổi cơ bản Luật Thủ đô theo những định hướng lớn như sau: tạo cơ chế để hoàn thiện tổ chức, bộ máy chính quyền TP theo hướng tinh gọn, năng động, hiệu lực, hiệu quả phù hợp với đặc điểm mô hình chính quyền đô thị và nông thôn; tăng cường phân quyền, phân cấp cho TP nhằm tạo sự chủ động, sáng tạo, tăng tính tự quản, tự chịu trách nhiệm của TP; xây dựng những cơ chế, chính sách mới có tính chất đặc thù, vượt trội về mặt thể chế; phù hợp với vị trí, vai trò hiện có, nhằm cụ thể hóa chủ trương, định hướng của Trung ương Đảng là xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch đẹp, an ninh, an toàn.
 
Lộ trình để thực hiện mục tiêu này, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan của TP khẩn trương chuẩn bị hồ sơ, đề nghị xây dựng dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) để ngay sau khi Bộ Chính trị cho ý kiến chỉ đạo, TP sẽ báo cáo Chính phủ xem xét kiến nghị Quốc hội đưa vào Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2023 (dự kiến thông qua dự án Luật vào kỳ họp cuối năm 2023).
 
Kiến nghị về công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, Thành ủy Hà Nội đề nghị, Bộ Chính trị xem xét cho ý kiến chỉ đạo về quan điểm, mục tiêu, định hướng lớn đối với nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về nhiệm vụ lập Quy hoạch TP và Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và chủ trương xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).
 
Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo sớm hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giảm các tầng nấc trung gian, tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tự quản, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Sớm ban hành văn bản luật hiện còn thiếu trong một số lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, những lĩnh vực mới có sự phát triển nhanh chóng như giao dịch điện tử, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, chính phủ số,…thử nghiệm có kiểm soát các mô hình kinh doanh mới để bảo đảm tính đồng bộ, toàn diện, thống nhất của hệ thống pháp luật. Đặc biệt, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật, quá trình soạn thảo, cho ý kiến, thông qua dự án luật, bảo đảm Luật Thủ đô (sửa đổi) được sớm ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả.
 
Đối với Ban cán sự Đảng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo, Thành ủy Hà Nội kiến nghị, đẩy nhanh tiến độ ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật để bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, kịp thời.
 
Các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh trong vùng Thủ đô tăng cường phối hợp với Hà Nội trong việc tổng kết thi hành Luật Thủ đô và hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi); lập Quy hoạch TP. Hà Nội, điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Văn phòng HĐND TP Hà Nội


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t