Huyện Mỹ Đức: Phát triển văn hoá một cách bền vững (14:55 21/10/2021)


HNP - Sáng 21/10, Đoàn giám sát của HĐND thành phố Hà Nội, do Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn, đã giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND thành phố về Quy hoạch phát triển văn hóa Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Mỹ Đức. 

Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên kết luận buổi giám sát


Báo cáo với đoàn giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Mỹ Đức Đặng Văn Cảnh cho biết: Ngay sau khi có nghị quyết, huyện Mỹ Đức đã cụ thể hóa bằng các kế hoạch, chương trình phát triển văn hóa gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tập trung tuyên truyền về quy hoạch và phát triển văn hóa với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, qua đó, tạo chuyển biến tích cực về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. 
 
Ngoài ra, huyện cũng quan tâm đến công tác quản lý, sử dụng, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích trên địa bàn. Hiện tại, trên địa bàn huyện có 282 di tích, trong đó, có 122 di tích đã được xếp hạng, 1 quần thể Di tích quốc gia đặc biệt chùa Hương; đã quan tâm đầu tư, tu bổ tôn tạo 40/96 di tích xuống cấp. Cùng với đó, việc đầu tư xây dựng, khai thác, quản lý các thiết chế văn hóa cũng được thực hiện theo hướng đồng bộ với 122/122 thôn, làng có nhà văn hóa, 3/3 tổ dân phố có nhà văn hóa. Giai đoạn 2013-2021, huyện đã đầu tư cho phát triển văn hóa 708 tỷ đồng. Bên cạnh những kết quả tích cực trên, thì huyện Mỹ Đức cũng thừa nhận, công tác bảo vệ, tu bổ, tôn tạo di tích có lúc chưa kịp thời, chậm do khó khăn về nguồn vốn; thiết chế văn hóa của huyện và một số xã còn thiếu, quy mô nhỏ, đã xuống cấp.
 
Sau khi thành viên đoàn giám sát và đại diện các sở, ngành liên quan trao đổi, phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên ghi nhận Huyện Mỹ Đức đã triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND của HĐND TP.
 
Đoàn giám sát thực tế tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại huyện Mỹ Đức
 
Nhấn mạnh quy hoạch văn hoá là nhiệm vụ quan trọng, đồng chí Phạm Quí Tiên đề nghị huyện Mỹ Đức rà soát lại toàn bộ các quy hoạch, khẩn trương phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao để xây dựng quy hoạch văn hoá, lồng ghép trong quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội. Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền, tạo sự đồng thuận và huy động đông đảo quần chúng nhân dân tham gia vào quá trình xây dựng và phát triển văn hoá; đẩy mạnh công tác tuyên truyền một cách thực chất, hiệu quả, vận động, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ quy hoạch và phát triển văn hóa. Huyện cũng tiếp tục triển khai hiệu quả 2 bộ quy tắc ứng xử do Thành phố ban hành.
 
Ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của huyện, Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên đề nghị Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Tài chính, Sở Quy hoạch kiến trúc và các sở, ngành phối hợp, hướng dẫn Huyện triển khai; các Ban HĐND TP tổng hợp, tham mưu đề xuất Hội đồng Nhân dân thành phố quyết định, với mục tiêu cao nhất là phát triển văn hoá thực sự bền vững.

Nguyễn Hợp


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t