Huyện Gia Lâm: Cần gắn phát triển văn hoá với phát triển kinh tế-xã hội (14:11 20/10/2021)


HNP - Sáng 20/10, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà làm Trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND thành phố về Quy hoạch phát triển văn hóa Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Gia Lâm. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của Thành phố.

Đoàn giám sát tại huyện Gia Lâm


Báo cáo với đoàn giám sát, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Hồng cho biết, giai đoạn 2013-2021, Huyện đã tập trung, chỉ đạo quan tâm đầu tư lĩnh vực văn hóa, gồm mở rộng trung tâm văn hóa thể thao huyện; xây dựng mới 8 trung tâm văn hóa thể thao xã; 68 nhà văn hóa kết hợp cải tạo sửa chữa 87 nhà văn hóa xã, thôn, tổ dân phố; tu bổ, tôn tạo 77 di tích lịch sử xuống cấp; đầu tư xây dựng 5 vườn hoa, sân chơi; kè 17 ao, hồ với tổng kinh phí hơn 1.646 tỷ đồng.
 
Huyện cũng quan tâm quy hoạch và thực hiện đầu tư xây dựng công viên, vườn hoa, sân chơi cho trẻ em và nhân dân trên địa bàn trong các khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng huyện Gia Lâm thành quận. Đến nay, 100% các xã thị trấn, thôn tổ dân phố có vườn hoa, sân chơi công cộng; lắp đặt thiết bị thể dục thể thao ngoài trời tại 301 điểm với tổng mức đầu tư trên 23 tỷ đồng; đang khảo sát tiếp tục đầu tư xây dựng các công viên trung tâm huyện rộng 17ha; thực hiện kè ao hồ làm đường dạo, chống lấm chiếm, tách nước thải nâng cao chất lượng môi trường trong khu dân cư...
 
Đoàn giám sát đánh giá, trong những năm qua huyện Gia Lâm đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương của huyện tập trung triển khai thực hiện thông qua việc ban hành, cụ thể hóa các nghị quyết, kế hoạch, chương trình phát triển văn hóa gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đến nay, huyện có 156/164 thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa cơ sở.
 
Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, để tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác quy hoạch và phát triển văn hóa trên địa bàn thành phố, huyện Gia Lâm cần xác định rõ xây dựng và phát triển văn hóa, con người là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, từ đó rà soát, đánh giá việc thực hiện quy hoạch văn hóa của địa phương; lồng ghép nội dung quy hoạch phát triển văn hóa trong các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Huyện. 
 
Huyện cũng cần quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa trên địa bàn, sửa chữa các thiết chế văn hóa đã có nhưng xuống cấp; đẩy mạnh xã hội hoá, huy động mọi nguồn lực cho phát triển văn hoá, đồng thời chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn của đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa.
 

Nguyễn Hợp


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t