Tạm dừng tiếp công dân của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội (15:35 08/10/2021)


HNP - Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội, ngày 7/10/2021, có Văn bản số 381/VP-TTTD về việc tạm dừng tiếp công dân của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố, tháng 10/2021.

Thực hiện Văn bản số 26/ĐĐBQH ngày 18/8/2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội về việc đăng lịch tiếp công dân của đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và Văn bản số 286/HĐND-VP ngày 5/10/2021 của Thường trực HĐND thành phố về việc lịch tiếp công dân quý IV-2021 của đại biểu HĐND thành phố Hà Nội; căn cứ Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 18/7/2021 về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 3/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới.
 
Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố đề nghị các đồng chí lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chỉ đạo, thông tin về việc tạm dừng công tác tiếp công dân của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố tháng 10/2021.

Nguyễn Hợp


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t