Ban hành Quy chế tiếp công dân của Chủ tịch HĐND và đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI (20:11 21/09/2021)


HNP - Ngày 20/9, Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 99/QĐ-HĐND về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của Chủ tịch HĐND và đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Quy chế gồm 4 Chương, 15 điều quy định về hoạt động tiếp công dân; tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân với Chủ tịch HĐND, đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026; đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong hoạt động tiếp công dân.
 
Việc tiếp công dân phải được tiến hành tại trụ sở tiếp công dân của thành phố và các quận, huyện, thị xã. Việc tiếp công dân phải bảo đảm công khai, dân chủ, kịp thời; thủ tục đơn giản, thuận tiện; giữ bí mật và bảo đảm an toàn cho người tố cáo theo quy định của pháp luật, bảo đảm khách quan, bình đẳng, không phân biệt đối xử trong việc tiếp công dân.
 
Tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định pháp luật. Nghiêm cấm các hành vi gây phiền hà, sách nhiễu hoặc cản trở người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; thiếu trách nhiệm trong việc tiếp công dân; làm mất hoặc làm sai lệch thông tin, tài liệu do người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cung cấp; phân biệt đối xử trong khi tiếp công dân; vi phạm các quy định khác trong nội quy, Quy chế tiếp công dân.
 
Theo Quy chế, Thường trực HĐND Thành phố có trách nhiệm tổ chức để đại biểu HĐND thành phố tiếp công dân; sắp xếp lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND; tổ chức để đại biểu HĐND thành phố tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân ở địa phương nơi đại biểu ứng cử; cử công chức tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân của thành phố.
 
Chủ tịch HĐND Thành phố có lịch tiếp công dân. Chủ tịch HĐND Thành phố có thể ủy nhiệm cho Phó Chủ tịch HĐND hoặc Ủy viên Thường trực HĐND Thành phố tiếp công dân, nhưng ít nhất mỗi quý, Chủ tịch HĐND Thành phố bố trí thời gian 01 ngày để trực tiếp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của thành phố Hà Nội.
 
Đại biểu HĐND Thành phố có trách nhiệm tiếp công dân theo quy định của pháp luật và theo lịch được phân công của Thường trực HĐND Thành phố. Khi nhận được khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, đại biểu HĐND Thành phố có trách nhiệm nghiên cứu, hướng dẫn công dân gửi khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết. Trong trường hợp cần thiết, đại biểu HĐND trực tiếp hoặc thông qua Thường trực HĐND Thành phố chuyển đơn đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết.
 
Các cá nhân, cơ quan liên quan có trách nhiệm thực hiện thông báo kết luận của Chủ tịch HĐND thành phố trong công tác tiếp công dân; giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân do Chủ tịch HĐND, đại biểu HĐND thành phố chuyển đến và báo cáo kết quả giải quyết theo quy định.
 
Chủ tịch HĐND thành phố thực hiện tiếp công dân định kỳ 1 buổi/tháng, tiếp công dân theo vụ việc. Việc ủy nhiệm tiếp công dân và hình thức tiếp công dân của Chủ tịch HĐND thành phố sẽ được công bố tại thông báo tiếp công dân định kỳ hằng tháng. Thời gian tiếp công dân là thứ Năm của tuần cuối trong tháng, tại Trụ sở tiếp công dân của thành phố Hà Nội.

Thu Hiền


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t