HĐND TP Hà Nội: Bám sát thực tiễn, đồng hành cùng cử tri (16:21 19/09/2021)


HNP - 8 tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh chung của dịch bệnh diễn ra trên cả nước, cả hệ thống chính trị Thủ đô đã phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, đoàn kết, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, ưu tiên dành nguồn lực để vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo cuộc sống bình yên cho Nhân dân. Trong nỗ lực chung đó, HĐND TP Hà Nội đã có những đóng góp thiết thực để đồng hành cùng cử tri và nhân dân Thủ đô vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch. 

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà chủ trì buổi giám sát việc thực hiện chính sách trong công tác phòng, chống Covid-19


Tập trung 245 nội dung nhiệm vụ trọng tâm
 
Ngay từ đầu năm, Thường trực HĐND Thành phố đã ban hành Chương trình công tác năm 2021 của Thường trực, các Ban và Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND Thành phố gồm 245 nội dung trọng tâm, trong đó, Thường trực HĐND Thành phố 93 nội dung; các Ban và Văn phòng 152 nội dung, được cụ thể hóa trong từng tháng, từng quý để triển khai thực hiện. 
 
Qua 8 tháng, đã thực hiện 157/165 nội dung theo Chương trình đề ra và 112 nội dung công việc mới phát sinh theo chỉ đạo của Trung ương và yêu cầu thực tiễn của Thành phố; còn 8 nội dung theo kế hoạch do tình hình dịch bệnh sẽ chuyển sang thời gian thích hợp theo kế hoạch chung của Thành phố. 
 
Đáng chú ý, theo từng bối cảnh diễn biến của dịch bệnh trên địa bàn Thành phố, Thường trực HĐND đã có những chỉ đạo, điều hòa các chương trình, nội dung giám sát theo hướng chất lượng, hiệu quả, gắn với thực tiễn, tăng cường giám sát qua báo cáo, giảm thành phần đoàn giám sát, số lượng đầu mối giám sát trực tiếp, nhưng tăng cường giám sát thực địa… 
 
Trước tình hình thực tiễn, Thường trực HĐND TP cũng đã thành lập ngay Đoàn giám sát về việc hỗ trợ các đối tượng khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn TP ngay sau khi các Nghị quyết số 15, 16, 17 của Thường trực HĐND có hiệu lực trong vòng 15 ngày, trên cơ sở đó, vừa đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân trên địa bàn về ý nghĩa của các nghị quyết cũng như sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, Thành phố, vừa tổng hợp những hạn chế, khó khăn, vướng mắc để có những chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời, đôn đốc các cơ sở thực hiện, từ đó báo cáo kết quả với HĐND Thành phố tại kỳ họp thứ 2.
 
Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 268 ngày 06/8/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trước tình hình dịch bệnh của TP, ngày 13/8/2021, Thường trực HĐND Thành phố đã ban hành 03 Nghị quyết về chế độ chi đặc thù hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 ổn định đời sống, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố mà chưa được Chính phủ quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội, đó là các nghị quyết: Nghị quyết số 15/NQ-HĐND quy định một số chính sách đặc thù của Thành phố Hà Nội hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về hỗ trợ tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2021 trong điều kiện bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19; Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về việc quy định ngân sách nhà nước đảm bảo chi phí thực hiện hỏa táng đối với người tử vong dương tính với SARV-Cov-2 trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 
 
Kết quả bước đầu đến ngày 15/9/2021, các địa phương đã rà soát và quyết định hỗ trợ cho 285.489 người, hộ kinh doanh với kinh phí đã chi trả là trên 289 tỷ đồng. Những kết quả đạt được đã cho thấy Nghị quyết của Thường trực HĐND Thành phố đã đi vào thực tiễn rất kịp thời, đúng và bao phủ đến nhiều đối tượng, thể hiện được sự quan tâm, chia sẻ trách nhiệm đến các nhóm đối tượng chính sách, người lao động trên địa bàn Thủ đô, được cử tri và Nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.
 
Chi trả hỗ trợ theo Nghị quyết 15 của HĐND TP tại quận Hà Đông
 
Ngoài ra, trên cơ sở thực hiện hiệu quả việc bổ sung nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố để cho vay đối với các hộ nghèo, đối tượng chính sách bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 năm 2020 với tổng kinh phí 650 tỷ đồng, cho vay đối với 14.105 đối tượng, tháng 8 năm 2021, Thường trực HĐND Thành phố đã thống nhất với đề xuất của UBND Thành phố về việc bổ sung 500 tỷ đồng ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố để cho vay đối với người lao động có nhu cầu vay vốn để phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh, khắc phục khó khăn do dịch bệnh Covid-19, tạo việc làm và thu nhập ổn định. 
 
Đổi mới để đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của thực tiễn
 
Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động để đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của công tác quản lý Nhà nước và tình hình thực tiễn của Thủ đô - đó là yêu cầu được Thường trực HĐND, HĐND và các Ban đặt ra trong hoạt động trong thời gian tới. Để cụ thể hoá điều này, HĐND TP sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, 10 Chương trình công tác của Thành ủy, các Nghị quyết của HĐND, nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố và công tác phòng chống đại dịch Covid-19, phấn đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội năm 2021. 
 
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, chủ động trong công tác chuẩn bị kỳ họp với các nội dung sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố đảm bảo đúng thẩm quyền, kịp thời, hiệu quả, đúng luật. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chương trình giám sát, khảo sát các tháng cuối năm 2021 của HĐND, Thường trực, các Ban và Tổ đại biểu HĐND Thành phố. Trong đó, triển khai chất lượng hoạt động giám sát chuyên đề về việc thực hiện Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND Thành phố về “Quy hoạch phát triển văn hóa Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 
Cùng với tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; duy trì nề nếp việc tiếp công dân và theo dõi, đôn đốc kết quả giải quyết theo quy định, HĐND TP cũng xác định tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về “Thí điểm Tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hà Nội”; Nghị quyết số 115/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính đặc thù đối với thành phố Hà Nội; phối hợp tổng kết, đánh giá, đề xuất xem xét sửa đổi Luật Thủ đô phù hợp tình hình mới.

Nguyễn Hợp


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t