Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ họp thứ 2 sang ngày 22/9 - 23/9/2021 (16:41 11/09/2021)


HNP - Do yêu cầu công tác của Thành phố, Thường trực HĐND Thành phố có Thông báo số 30/TB-HĐND ngày 11/9/2021 điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ họp thứ 2 HĐND Thành phố từ ngày 14/9 - 15/9/2021 sang từ ngày 22/9 - 23/9/2021.

Các nội dung khác không thay đổi, thực hiện theo Thông báo số 29/TB-HĐND ngày 06/9/2021 về việc tổ chức kỳ họp thứ hai HĐND TP Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026./.Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t