Kỳ họp thứ 2, HĐND Thành phố Hà Nội khoá XVI sẽ diễn ra trong hai ngày 14 và 15/9 (20:58 08/09/2021)


HNP - Ngày 6/9, Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 29/TB-HĐND về việc tổ chức kỳ họp thứ 2, HĐND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp thứ Nhất, HĐND TP Hà Nội khóa XVI


Theo đó, kỳ họp sẽ tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trong 2 ngày (14 và 15/9) tại Trụ sở HĐND, UBND thành phố và tại các điểm cầu quận, huyện, thị xã, sở, ban, ngành Thành phố.

Tại kỳ họp lần này, HĐND Thành phố dự kiến sẽ xem xét 15 báo cáo và 18 nghị quyết, cụ thể: Kết quả hoạt động của HĐND thành phố 8 tháng của năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2021; kết quả thực hiện kết luận của chủ tọa tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 18 HĐND thành phố khóa XV; tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2021; tình hình dịch bệnh Covid-19 và kế hoạch tiêm chủng vắc xin Covid-19 trên địa bàn Thành phố; báo cáo của Thường trực HĐND Thành phố về việc thực hiện Nghị quyết số 268/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội...

HĐND thành phố cũng xem xét nội dung các nghị quyết: Tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, thu - chi ngân sách 8 tháng của năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2021 của Thành phố; chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2022; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 thành phố Hà Nội; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Hà Nội; phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của Thành phố; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021; điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa trên địa bàn Thành phố năm 2021; đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội; kiện toàn chức danh Ủy viên UBND thành phố.

HĐND thành phố cũng sẽ xem xét, ban hành các nghị quyết chuyên đề: Quy định cơ chế hỗ trợ, đóng góp thực hiện Đề án chương trình Sữa học đường cải thiện tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn Thành phố; quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của thành phố Hà Nội năm học 2021-2022; quy định mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô từ năm học 2021-2022; quy định mức hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp của thành phố Hà Nội…

Trên cơ sở ý kiến của các tổ đại biểu và đại biểu thành viên các Ban HĐND thành phố, Thường trực HĐND thành phố đã tổng hợp gửi đến UBND thành phố 30 câu hỏi chất vấn bằng văn bản. Trước ngày khai mạc kỳ họp, nội dung trả lời của UBND thành phố sẽ được đăng trên trang thông tin điện tử của HĐND thành phố để cử tri và nhân dân Thủ đô được biết, giám sát.

Thường trực HĐND Thành phố sẽ có hướng dẫn về việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND Thành phố theo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố.


Lê Dung


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t