Kinh nghiệm từ tổ chức thành công cuộc bầu cử (14:11 18/06/2021)


HNP - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội đã thành công rất tốt đẹp. Cuộc bầu cử được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, dân chủ, an toàn. Ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Số lượng cử tri đi bầu đạt tỷ lệ cao hơn nhiệm kỳ 2016-2021. 

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn trao khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong cuộc bầu cử


Thành công rất tốt đẹp
 
Đồng chí Vũ Thu Hà, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Bầu cử thành phố cho biết, toàn thành phố có 5.396.170 cử tri đi bầu cử, đạt tỷ lệ 99,16%; không có khu vực bỏ phiếu tỷ lệ cử tri đi bầu dưới 50%. Các khu vực bỏ phiếu đã kết thúc cuộc bỏ phiếu theo đúng quy định. Thành phố đã bầu được 29 đại biểu Quốc hội, 95 đại biểu HĐND Thành phố, đủ số lượng, đúng cơ cấu thành phần, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội do Trung ương giới thiệu về đều trúng cử với số phiếu bầu cao. 30 quận, huyện, thị xã đã bầu được 1.052/1.054 đại biểu HĐND quận, huyện, thị xã; cấp xã, phường đã bầu được 10.593 đại biểu HĐND xã, thị trấn. Số đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã về cơ bản đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần. Số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã, thị trấn phải bầu thêm giảm nhiều so với kỳ bầu cử 2016-2021.
 
Theo Ủy ban Bầu cử thành phố, cuộc bầu cử thành công rất tốt đẹp trước hết là do có sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sâu sát, thường xuyên của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo bầu cử Thành phố; sự hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời Hội đồng bầu cử quốc gia; sự giúp đỡ kịp thời của các Bộ, Ngành Trung ương, đã giúp Thành phố triển khai, tổ chức tốt các bước công việc; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác bầu cử. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức phụ trách bầu cử từ thành phố tới huyện, quận, thị xã và xã, phường, thị trấn đã xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong 6 tháng đầu năm 2021, vì vậy, đã chủ động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai cuộc bầu cử với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật.
 
Công tác chuẩn bị nhân sự, định hướng cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp đã được chuẩn bị kỹ lưỡng  khoa học và từ sớm là cơ sở thuận lợi để tiến hành các bước hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND Thành phố và đại biểu HĐND các cấp cũng là nguyên nhân để cuộc bầu cử đạt được thành công. Bên cạnh đó, các tầng lớp Nhân dân Thủ đô có truyền thống cách mạng, có niềm tin sâu sắc đối với Đảng và nhà nước, có ý thức chính trị, ý thức và trách nhiệm công dân cao; đã tích cực, nhiệt tình tham gia các khâu, các bước trong công tác bầu cử; nghiêm túc nghiên cứu các quy định của pháp luật về bầu cử, đã lựa chọn để bầu người xứng đáng làm đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.
 
Các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng từ Thành phố tới cơ sở đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết trong lĩnh vực công tác được giao. Công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử được triển khai đồng bộ cả về bề rộng và chiều sâu. Công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội được thực hiện tốt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan tới bầu cử được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật. Công tác hiệp thương lựa chọn giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp được tiến hành chặt chẽ, dân chủ, đúng quy định. Việc tập huấn nghiệp vụ bầu cử được thực hiện đồng bộ, bài bản, nhiều lần từ thành phố tới xã, phường, thị trấn.
 
Từ Thành phố đến huyện, quận, thị xã và xã, phường, thị trấn đã chăm lo, bố trí kinh phí, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật; in ấn, cấp phát tài liệu đầy đủ, chu đáo, đồng bộ, đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho cuộc bầu cử. Ngoài ra, cuộc bầu cử thành công còn có sự đóng góp tích cực của công tác kiểm tra, giám sát bầu cử được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, thường xuyên, toàn diện. Thông qua đó, kịp thời động viên và phát hiện các thiếu sót để xử lý, giải quyết và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cũng như các thiếu sót trong quá trình thực hiện.
 
Kinh nghiệm tổ chức thành công
 
Qua thực tiễn tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban bầu cử Thành phố rút ra một số bài học kinh nghiệm. Đó là cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự phân công khoa học, phối hợp làm việc có trách nhiệm của các tổ chức phụ trách bầu cử, Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị-xã hội để triển khai các khâu, các bước, các nội dung của công tác bầu cử theo đúng quy định của pháp luật. 
 
Công tác nhân sự cần được rà soát, chuẩn bị từ sớm. Trong đó cần xác định, lựa chọn nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp ngay từ khâu lựa chọn nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp; trên cơ sở đó, cần xây dựng đề án cụ thể để giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đúng thành phần, cơ cấu làm căn cứ quan trọng để tổ chức các bước hiệp thương lựa chọn người ứng cử chính thức.
 
Thực hiện thật tốt công tác thông tin, tuyên truyền, vận động bầu cử. Tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử theo đúng quy định của pháp luật. Nắm chắc tình hình để kịp thời xử lý, giải quyết các vướng mắc phát sinh. Thống nhất sự lãnh đạo toàn diện của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát trong công tác bầu cử để tránh chồng chéo, kịp thời trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và giải quyết nay các vướng mắc phát sinh trong quá trình bầu cử tại các địa phương. Đồng thời, phải thường xuyên giám sát chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân trong công tác bầu cử, nhất là tại các Tổ bầu cử.
 
Đặc biệt, phải xây dựng và triển khai thực hiện tốt các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, kiên quyết trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ an toàn cho cuộc bầu cử.Nắm chắc tình hình, có các biện pháp phù hợp, đúng quy định để đấu tranh với các hành vi của các thế lực chống phá cuộc bầu cử. 
 
Bên cạnh đó, cần lựa chọn, bố trí người có phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm để tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử, tham gia thực hiện nghiệp vụ công tác bầu cử, đặc biệt là Tổ bầu cử; tập huấn kỹ nghiệp vụ công tác bầu cử, nhất là nghiệp vụ hiệp thương, công tác tổ chức tổ chức ngày bầu cử, kỹ năng kiểm phiếu. 
 
Thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có ý nghĩa chính trị-xã hội to lớn, thể hiện ý chí và nguyện vọng của Đảng bộ và toàn thể Nhân dân Thủ đô.

Nguyễn Hợp


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t