Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 (16:16 10/06/2021)


HNP - Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 181/NQ-UBBC, ngày 8/6/2021, về xác nhận tư cách đại biểu HĐND TP, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND số 85/2015/QH13, căn cứ kết quả tổng kết bầu cử đại biểu HĐND và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến người trúng cử đại biểu HĐND, Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội quyết nghị xác nhận 95 ông, bà trúng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 có đủ tư cách để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND theo quy định pháp luật. Xem nghị quyết tại đây.


HNP


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t