Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 - đơn vị bầu cử số 10 (16:07 19/05/2021)


HNP - Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 - đơn vị bầu cử số 10 (Quận Hà Đông).


DANH SÁCH NGƯỜI ỨNG CỬ (xếp theo thứ tự ABC):

1. BÀ NGUYỄN THỊ TỐ ANH

2. BÀ NGÔ THỊ HÀ

3. BÀ BẠCH LIÊN HƯƠNG

4. ÔNG NGUYỄN MẠNH QUYỀN

5. ÔNG NGUYỄN ANH TUẤN

6. ÔNG NGUYỄN THANH XUÂN

7. BÀ BÙI THỊ HẢI YẾN

TIỂU SỬ TÓM TẮT NGƯỜI ỨNG CỬ:Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t