Tiểu sử tóm tắt người ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 - đơn vị bầu cử số 5 (16:52 19/05/2021)


HNP - Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 - đơn vị bầu cử số 5 (quận Tây Hồ).


DANH SÁCH NGƯỜI ỨNG CỬ (xếp theo thứ tự ABC)
 
1. ÔNG NGUYỄN THANH BÌNH
 
2.LÊ THỊ THU HẰNG
 
3.NGUYỄN LAN HƯƠNG
 
4. BÀ TRẦN THỊ MINH PHƯƠNG
 
5.TẠ THỊ TÚ UYÊN
 
TIỂU SỬ TÓM TẮT NGƯỜI ỨNG CỬ:
 


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t