Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 - đơn vị bầu cử số 1 (16:54 19/05/2021)


HNP - Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 - đơn vị bầu cử số 1 (quận Ba Đình).


DANH SÁCH NGƯỜI ỨNG CỬ (xếp theo thứ tự ABC)
 
1. BÀ LÊ KIM ANH
 
2.LÊ THỊ THÚY BẮC 
 
3. ÔNG TRẦN XUÂN CƯƠNG
 
4. ÔNG NGUYỄN CHÍ LỰC 
 
5. ÔNG HOÀNG MINH DŨNG TIẾN
 
TIỂU SỬ TÓM TẮT NGƯỜI ỨNG CỬ:

 Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t