Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 - đơn vị bầu cử số 9 (16:08 19/05/2021)


HNP - Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 - đơn vị bầu cử số 9 (Quận Long Biên).


DANH SÁCH NGƯỜI ỨNG CỬ (xếp theo thứ tự ABC):

1. BÀ NGUYỄN THỊ HOÀI ANH

2. BÀ VŨ THU HÀ

3. ÔNG ĐƯỜNG HOÀI NAM

4. ÔNG NGUYỄN QUANG THẮNG

4. BÀ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÚY

TIỂU SỬ TÓM TẮT NGUỜI ỨNG CỬ:Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t