Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 - đơn vị bầu cử số 8 (16:09 19/05/2021)


HNP - Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 - đơn vị bầu cử số 8 (Quận Hoàng Mai).


DANH SÁCH NGƯỜI ỨNG CỬ (xếp theo thứ tự ABC):

1. ÔNG NGUYỄN DUY CHÍNH

2. ÔNG TRƯƠNG VIỆT DŨNG

3. ÔNG NGUYỄN MINH ĐỨC

4. BÀ NGUYỄN THỊ THU HẰNG

5. ÔNG NGUYỄN QUANG HIẾU

6. ÔNG ĐOÀN HUY THUẬN

7. BÀ NGUYỄN THỊ THỦY

TIỂU SỬ TÓM TẮT NGƯỜI ỨNG CỬ:Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t