Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 - đơn vị bầu cử số 7 (16:10 19/05/2021)


HNP - Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 - đơn vị bầu cử số 7 (Quận Thanh Xuân).


DANH SÁCH NGƯỜI ỨNG CỬ (xếp theo thứ tự ABC):

1. ÔNG VŨ HỒNG DƯƠNG

2. ÔNG NGUYỄN VIỆT HÀ

3. BÀ NGUYỄN THỊ THU HOÀI

4. BÀ BÙI HUYỀN MAI

5. ÔNG TRỊNH XUÂN QUANG

TIỂU SỬ TÓM TẮT NGƯỜI ỨNG CỬ:

 

 Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t