Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 - đơn vị bầu cử số 15 (15:50 19/05/2021)


HNP - Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 - đơn vị bầu cử số 15 (huyện Ứng Hòa).


DANH SÁCH NGƯỜI ỨNG CỬ (xếp theo thứ tự ABC)
 
1. ÔNG NGUYỄN HỮU ÁNH
 
2. BÀ BÙI THỊ THU HIỀN
 
3. BÀ PHẠM THỊ THANH HƯƠNG
 
4. ÔNG TRẦN GIA THÁI
 
5. ÔNG NGUYỄN PHI THƯỜNG
 
TIỂU SỬ TÓM TẮT NGƯỜI ỨNG CỬ:


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t