Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 - đơn vị bầu cử số 14 (15:50 19/05/2021)


HNP - Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 - đơn vị bầu cử số 14 (huyện Thanh Oai).


DANH SÁCH NGƯỜI ỨNG CỬ (xếp theo thứ tự ABC)
 
1. ÔNG NGUYỄN CÔNG ANH
 
2. BÀ PHÙNG THỊ HỒNG HÀ
 
3. ÔNG NGUYỄN NGUYÊN HÙNG
 
4. BÀ TRẦN THỊ PHƯƠNG
 
5. BÀ NGUYỄN THỊ VINH
 
TIỂU SỬ TÓM TẮT NGƯỜI ỨNG CỬ:


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t