Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 - đơn vị bầu cử số 13 (15:50 19/05/2021)


HNP - Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 - đơn vị bầu cử số 13 (huyện Chương Mỹ).


DANH SÁCH NGƯỜI ỨNG CỬ (xếp theo thứ tự ABC)
 
1. NI SƯ THÍCH ĐÀM KHOA
 
2. ÔNG LƯU HỒNG QUANG
 
3. ÔNG ĐỖ NHƯ SƯỞNG
 
4. ÔNG NGUYỄN VĂN THẮNG
 
5. BÀ NGUYỄN THỊ TUYẾN
 
TIỂU SỬ TÓM TẮT NGƯỜI ỨNG CỬ:


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t