Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 - đơn vị bầu cử số 6 (16:19 19/05/2021)


HNP - Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 - đơn vị bầu cử số 6 (Quận Cầu Giấy).


DANH SÁCH NGƯỜI ỨNG CỬ (xếp theo thứ tự ABC)

1. BÀ TRẦN THỊ PHƯƠNG HOA

2. BÀ NGUYỄN BÍCH THỦY

3. BÀ NGUYỄN THỊ THANH TRÀ

4. ÔNG NGUYỄN ĐỨC TRUNG

5. ÔNG NGUYỄN THANH TÙNG

TIỂU SỬ TÓM TẮT NGƯỜI ỨNG CỬ:

 

 Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t