Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 - đơn vị bầu cử số 11 (16:00 19/05/2021)


HNP - Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 - đơn vị bầu cử số 11 (quận Bắc Từ Liêm).


DANH SÁCH NGƯỜI ỨNG CỬ (xếp theo thứ tự ABC)
 
1. ÔNG VŨ NGỌC ANH
 
2. ÔNG LƯU NGỌC HÀ
 
3. BÀ NGUYỄN THỊ NHINH
 
4. ÔNG NGUYỄN DUY NINH
 
5. ÔNG ĐỖ ANH TUẤN
 
TIỂU SỬ TÓM TẮT NGƯỜI ỨNG CỬ:

 Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t