Rà soát công tác trồng, chăm sóc, duy tu duy trì cây xanh trên các tuyến đường, tuyến phố mới (15:36 15/04/2021)


HNP - Ngày 12/4, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội có Văn bản số 88/HĐND-VP đề nghị UBND thành phố báo cáo một số nội dung để phục vụ triển khai thực hiện Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015; Chương trình công tác năm 2021; Chương trình 03-CTr/TU của Thành ủy khóa XVII. 

Theo đó, Thường trực HĐND Thành phố đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo rà soát, báo cáo thực trạng quỹ nhà biệt thự và công trình kiến trúc có giá trị xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn thành phố (nêu rõ số lượng, địa chỉ cụ thể, hiện trạng phân loại và xếp theo từng nhóm, hình thức sở hữu: chung, riêng, nhà nước, tư nhân…, các khó khăn vướng mắc - nếu có; đề xuất giải pháp quản lý trong thời gian tới). Đề xuất Danh mục biệt thự và công trình kiến trúc có giá trị xây dựng trước năm 1954 cần bảo trì, cải tạo, chỉnh trang, bảo tồn… trong giai đoạn 2021-2025.
 
Thực trạng công tác quản lý, duy tu, duy trì công viên, vườn hoa trên địa bàn thành phố. Các giải pháp về đầu tư, quản lý sau đầu tư trong thời gian tới. Kế hoạch, danh mục công viên, vườn hoa cụ thể đề xuất đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp trong giai đoạn 2021-2025 (nêu rõ số lượng đầu tư xây dựng mới, cải tạo chỉnh trang, nguồn vốn đầu tư theo từng năm, địa điểm cần xác định cụ thể theo từng địa bàn quận, huyện, thị xã).
 
Thực trạng công tác trồng, chăm sóc, duy tu duy trì cây xanh trên địa bàn thành phố. Kế hoạch, đề xuất trồng mới, thay thế trên tuyến phố cũ và trồng mới trên các tuyến đường, tuyến phố mới mở giai đoạn 2021-2025 (nêu rõ số lượng, chủng loại cây, nguồn vốn thực hiện theo từng năm; lưu ý các tuyến đường, tuyến phố cần xác định cụ thể theo từng địa bàn quận, huyện, thị xã).
 
Tình hình, kết quả cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường, tuyến phố trong thời gian qua. Kế hoạch, danh mục đề xuất các tuyến đường, tuyến phố để cải tạo, chỉnh trang trong giai đoạn 2021-2025 (nêu cụ thể phương án cải tạo chỉnh trang của từng tuyến đường, phố theo từng năm và theo từng địa bàn quận, huyện, thị xã).
 
Thường trực HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành liên quan tiến hành xây dựng báo cáo đảm bảo chất lượng, tiến độ; gửi văn bản báo cáo Thường trực HĐND thành phố trước ngày 30/4/2021.

Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t