HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021:


Bài 3: Quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương (13:23 08/04/2021)


HNP - Một nhiệm vụ hết sức quan trọng và quyết định đến hiệu quả hoạt động của HĐND đó là việc quyết nghị các vấn đề quan trọng của địa phương. Đối với HĐND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2016-2021, việc này đã được thực hiện rất hiệu quả, có ý nghĩa thiết thực với sự phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao chất lượng sống của người dân Thủ đô.

Chi trả chế độ hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19


Hàng năm, căn cứ vào chương trình công tác, trước mỗi kỳ họp Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ TP thống nhất về những nội dung cần trình ra kỳ họp HĐND và các Nghị quyết dự kiến sẽ thông qua. Trong quá trình chuẩn bị có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND, các ban HĐND với UBND và các cơ quan chủ trì soạn thảo. Đối với những nghị quyết có nhiều nội dung quan trọng hoặc những nghị quyết chuyên đề, ngoài việc yêu cầu cơ quan chủ trì báo cáo cụ thể và đề nghị Ủy ban MTTQ có ý kiến phản biện, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tổ chức các cuộc giám sát, khảo sát thực tế hoặc tiếp xúc cử tri chuyên đề để lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý của các nhà khoa học, nhà quản lý để hiểu rõ hơn tình hình thực tế, đồng thời tổ chức thảo luận, trao đổi một cách sâu sắc, toàn diện trước khi quyết định. Những vấn đề lớn, nhạy cảm, còn có ý kiến khác nhau, liên quan đến nhiều đối tượng, tầng lớp Nhân dân, Thường trực HĐND báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp để đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất và sự đồng thuận khi tiến hành xem xét, quyết định. Do vậy, các nghị quyết khi được ban hành đều có tính thực tiễn, tính khả thi cao, được Nhân dân đồng tình ủng hộ.
 
Nhiệm kỳ này, HĐND Thành phố đã ban hành 198 Nghị quyết; trong đó có 48 nghị quyết thường kỳ, 110 nghị quyết chuyên đề, 40 nghị quyết về công tác nhân sự. Đây là các nghị quyết thường kỳ 6 tháng, hàng năm về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, về Chương trình xây dựng nghị quyết, Chương trình giám sát hàng năm của HĐND, về phân bổ biên chế hành chính, sự nghiệp…; các nghị quyết chuyên đề về các vấn đề kinh tế - xã hội, sắp xếp địa giới hành chính và các nghị quyết về công tác nhân sự. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, năm 2020, HĐND TP đã rất khẩn trương, kịp thời quyết nghị về nội dung liên quan đến chế độ chi trả, hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, qua đó, tạo động lực để nhân dân tăng cường các biện pháp chống dịch, khắc phục khó khăn do dịch bệnh, cùng với chính quyền tập trung ổn định và phục hồi kinh tế. Các Nghị quyết của HĐND Thành phố ban hành đã cụ thể hóa những chủ trương, chính sách của Đảng, các cơ chế, chính sách đặc thù được Luật Thủ đô quy định và các biện pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.
 
Các nghị quyết HĐND sau khi được thông qua, ban hành đã được UBND nhanh chóng triển khai đến các cấp, các ngành, các đơn vị; kết hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như đài truyền hình, đài truyền thanh, báo in, Cổng giao tiếp điện tử của Thành phố, quận, huyện, thị xã, Trang thông tin điện tử của HĐND Thành phố,…tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần quan trọng vào những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, địa phương.
 
Ngoài các nghị quyết thường kỳ, HĐND TP đã ban hành các nghị quyết chuyên đề nhằm phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề thực tiễn của thành phố. Đồng thời, HĐND TP đều đã ban hành Nghị quyết về Chương trình xây dựng nghị quyết và Chương trình giám sát hàng năm vào kỳ họp cuối năm trước theo quy định pháp luật. Việc xây dựng và ban hành nghị quyết HĐND TP đều đúng thẩm quyền và đúng trình tự. 
 
Những nghị quyết được HĐND TP ban hành đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ đến HĐND cấp huyện, kết quả trong nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND cấp huyện đã ban hành 3.298 nghị quyết; trong đó, có 168 nghị quyết quy phạm pháp luật, 988 nghị quyết về công tác nhân sự theo thẩm quyền, 2.142 nghị quyết về các nội dung kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và các nội dung khác, 1.535 câu chất vấn. 
 
Các nghị quyết HĐND sau khi được thông qua, ban hành đã được UBND TP nhanh chóng triển khai đến các cấp, các ngành, các đơn vị kinh tế và Nhân dân. Thường trực HĐND, UBND tập trung chỉ đạo sâu sát, quyết liệt với quyết tâm cao; kết hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như đài truyền hình, đài truyền thanh, báo in, Cổng thông tin điện tử của Thành phố, Trang thông tin điện tử của Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP… tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần quan trọng vào những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, địa phương.
 
Ở HĐND Thành phố, ngay sau khi nghị quyết được thông qua, Thường trực HĐND chỉ đạo gửi đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng; phân công các Ban, tổ đại biểu, đại biểu HĐND giám sát việc cụ thể hóa, phổ biến, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết. Các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị toàn Thành phố cũng đã tiến hành triển khai nghị quyết HĐND quyết liệt, tập trung với nhiều hình thức: Tổ chức hội nghị triển khai; có các văn bản chỉ đạo, cụ thể hóa theo từng nội dung, lĩnh vực, phân công nhiệm vụ cụ thể cho địa phương, đơn vị… Các nghị quyết đã được cụ thể hóa, triển khai nhanh và thực sự đi vào đời sống.

Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t