HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021:


Bài 2: Chú trọng chất lượng kỳ họp (13:22 08/04/2021)


HNP - Xác định kỳ họp là nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động, nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND Thành phố rất chú trọng về chất lượng của các kỳ họp. Với 19 kỳ họp, trong đó có 11 kỳ họp thường kỳ, 08 kỳ họp chuyên đề được tổ chức trong nhiệm kỳ này, HĐND TP đã chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản từ khâu chuẩn bị đến công tác thẩm tra, tổ chức… 


Đảm bảo đúng quy định của luật
 
Điểm mới trong tổ chức kỳ họp của nhiệm kỳ này là Thường trực HĐND TP chủ động từ rất sớm và phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ TP trong công tác chuẩn bị kỳ họp. Nội dung các kỳ họp được đề xuất, lựa chọn trên cơ sở bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố, của mỗi địa phương và những vấn đề đang được nhiều cử tri và Nhân dân Thủ đô quan tâm. Trong quá trình chuẩn bị, các nội dung có tính chất quan trọng, nhạy cảm đều được Thường trực HĐND báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy để đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất và sự đồng thuận khi tiến hành xem xét, quyết định. Vì vậy, các nghị quyết đều được thông qua với tỷ lệ đồng thuận cao; khi được ban hành có tính thực tiễn, tính khả thi cao, đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả và được Nhân dân đồng tình ủng hộ. 
 
Kỳ họp của HĐND TP thường kéo dài từ 3-4 ngày để giải quyết nhiều nội dung quan trọng, cấp thiết. Căn cứ vào Chương trình xây dựng Nghị quyết trong năm do HĐND Thành phố quyết nghị và các quy định của pháp luật, kết quả giám sát giữa hai kỳ họp, Thường trực HĐND Thành phố chủ động trao đổi với UBND bố trí các nội dung mỗi kỳ họp trong năm đảm bảo thời gian họp phù hợp.
 
Thường trực HĐND TP đã tổ chức có hiệu quả các kỳ họp HĐND, từng bước đổi mới nâng cao chất lượng kỳ họp. Quá trình tổ chức kỳ họp thường xuyên được cải tiến, đảm bảo hợp lý và khoa học hơn. Việc tổ chức các kỳ họp HĐND có nhiều đổi mới đáng chú ý như: Thực hiện giảm thời gian trình bày các báo cáo tại hội trường, trên cơ sở các tài liệu đã gửi trước đến đại biểu theo quy định, chỉ trình bày tại kỳ họp những nội dung cơ bản, trọng tâm những vấn đề cần báo cáo hoặc cần trình xin ý kiến HĐND; HĐND xem xét báo cáo và thảo luận, quyết định dứt điểm từng nội dung, từng nhóm lĩnh vực; chú ý đến mối quan hệ và tính liên kết giữa các nội dung để bố trí hợp lý trong chương trình kỳ họp; tổ chức phiên chất vấn tại kỳ họp theo nhóm vấn đề; kết hợp chất vấn với tái chất vấn việc thực hiện các kết luận các phiên chất vấn trước đây; kết hợp hợp lý việc thảo luận ở tổ với thảo luận tại hội trường; phân công các đồng chí trong Chủ tọa điều hành các nội dung kỳ họp theo nhóm vấn đề; mời Thường trực HĐND các quận, huyện tham dự các kỳ họp HĐND Thành phố… Ngay sau khi kết thúc mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND tổ chức hội nghị đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm và triển khai nhiệm vụ tiếp theo. Từ những đổi mới và việc nâng cao chất lượng các kỳ họp của HĐND thành phố đã có tác động tốt tới việc tổ chức nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND cấp huyện, xã.
 
Phát huy vai trò các ban
 
Để kỳ họp được tổ chức đúng luật và hiệu quả, Thường trực HĐND Thành phố phân công và yêu cầu các Ban chủ động vào cuộc, phối hợp ngay từ đầu với các cơ quan chuyên môn của UBND trong việc chuẩn bị nội dung cho kỳ họp; chủ động tham dự các cuộc họp, hội thảo do các ngành và UBND tổ chức để nắm bắt thông tin, tham gia, góp ý kiến ngay từ khâu soạn thảo báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình HĐND. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với UBND Thành phố trong suốt quá trình chuẩn bị kỳ họp; thường xuyên phối hợp với MTTQ trong việc xác định hay bổ sung, điều chỉnh nội dung kỳ họp và thống nhất để MTTQ TP tổ chức phản biện xã hội đối với các dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố, nhất là những nghị quyết, cơ chế, chính sách khó, phức tạp, có ảnh hưởng tới các mặt đời sống xã hội. Các ý kiến phản biện xã hội của MTTQ đã được các Ban nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình thẩm tra, Thường trực HĐND còn chỉ đạo sao gửi đến từng đại biểu HĐND Thành phố để nghiên cứu. 
 
Bên cạnh đó, tài liệu kỳ họp được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, đúng quy định của Luật, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn của UBND với các Ban HĐND. Các dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật đều được tập thể UBND xem xét và được Sở Tư pháp thẩm định chặt chẽ. Tài liệu được gửi cho đại biểu và phục vụ cho việc thẩm tra của các Ban HĐND đúng thời gian quy định. Từ đầu nhiệm kỳ, Thường trực HĐND Thành phố đã chủ trương kết hợp gửi tài liệu bản giấy và bản điện tử đến cho đại biểu, từng bước giảm dần gửi bản giấy và cho đến cuối nhiệm kỳ thì cơ bản toàn bộ tài liệu đã được chuyển đến đại biểu qua mạng thông tin điện tử. 
 
Bên cạnh đó, các kỳ họp được tổ chức thành công cũng nhờ sự trách nhiệm, nghiêm túc, chuyên nghiệp của đại biểu HĐND TP. Trong đó, tại 10 kỳ họp thường kỳ giữa và cuối năm, các đại biểu HĐND Thành phố đã tích cực, đóng góp các ý kiến phát biểu thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, ý kiến phát biểu đối với từng nội dung quyết nghị thông qua tại kỳ họp với trung bình mỗi kỳ họp có 20 ý kiến phát biểu. Có 02 kỳ họp tổ chức thảo luận tại các tổ: Kỳ họp thứ 6 có 55 đại biểu với 60 lượt ý kiến phát biểu; Kỳ họp thứ 11 có 42 đại biểu với 55 lượt ý kiến phát biểu. Các ý kiến phát biểu nhìn chung đều chất lượng, có tinh thần xây dựng, đưa ra được những kết quả đạt được, vướng mắc, hạn chế và đề xuất, đưa ra các kiến nghị, giải pháp để triển khai trong thời gian tới…

Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t