HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021:


Bài 1: Đảm bảo chất lượng đại biểu (13:21 08/04/2021)


HNP - Cùng với các cấp HĐND trong cả nước, nhiệm kỳ 2016-2021 của HĐND TP Hà Nội sắp kết thúc. Đánh giá lại nhiệm kỳ qua, hiệu quả hoạt động của HĐND TP đạt được rất rõ nét, đại biểu chuyên trách đã thực sự năng động, sáng tạo, đi đầu gương mẫu và có đóng góp quan trọng, nòng cốt trong toàn bộ các hoạt động của HĐND, đồng thời, dẫn dắt, lan tỏa tinh thần, trách nhiệm trong mọi hoạt động của HĐND.

Đại biểu tham dự kỳ họp HĐND TP Hà Nội


Thời điểm bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hà Nội là địa phương có số người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND các cấp lớn nhất cả nước. Với 30 quận, huyện, thị xã, 584 xã, phường, thị trấn được chia thành 10 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 30 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố, 288 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, 4.370 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, có 4.876 khu vực bỏ phiếu với trên 5,2 triệu cử tri. 
 
Với sự chỉ đạo tập trung, sâu sát của Ban Chỉ đạo Bầu cử, Ủy ban bầu cử Thành phố cùng cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc thành phố và các tổ chức thành viên để tăng cường hoạt động tuyên truyền rộng khắp, hình thức đa dạng phong phú tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử được thực hiện dân chủ, đúng quy định; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, liên tục; việc tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử được coi trọng, tiến hành nhiều lần; hoạt động tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của các ứng cử viên cũng như việc tổ chức họp dân và đưa các thông tin về người ứng cử đến cử tri được thực hiện chu đáo, đúng luật. Đặc biệt, Đảng Đoàn HĐND Thành phố đã chủ động phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan liên quan, các cấp, các ngành tham mưu xây dựng đề án nhân sự cho HĐND các cấp, bảo đảm người được giới thiệu vào nguồn nhân sự phải đáp ứng được yêu cầu, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, có chuyên môn đào tạo phù hợp, có năng lực và phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc chung, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có quá trình rèn luyện, phấn đấu và khẳng định được vai trò, hiệu quả trên lĩnh vực công tác được phân công, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Kết quả toàn Thành phố, cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ 98,98%. Có 2.149 trên 4.876 khu vực bỏ phiếu số cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 100%. Không có khu vực bỏ phiếu tỷ lệ cử tri đi bầu dưới 50%. Cuộc bầu cử được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, dân chủ, an toàn, ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Tổng kết cuộc bầu cử toàn quốc, Thành phố Hà Nội được đánh giá là địa phương đi đầu cả nước trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử trên địa bàn Thành phố. Sau cuộc bầu cử, tổ chức bộ máy chính quyền các cấp được kiện toàn, đủ số lượng và nâng cao chất lượng. HĐND Thành phố đã chỉ đạo, hướng dẫn quy trình tổ chức kỳ họp đầu tiên của HĐND khóa mới; phê chuẩn các chức danh của HĐND cấp quận, huyện, thị xã kịp thời theo quy định.
 
Hoạt động của HĐND các cấp Thành phố ngày càng được đổi mới, phát huy vai trò chức năng, nhiệm vụ, nâng cao được hiệu lực, hiệu quả của chính quyền địa phương. Đặc biệt, năm 2020, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát, ảnh hưởng nghiêm trọng trên quy mô toàn cầu, HĐND các cấp phối hợp UBND các cấp Thành phố đã triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, của Thành phố để thực hiện thành công “mục tiêu kép” - vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phục hồi tăng trưởng kinh tế - xã hội; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố. 
 
Đầu nhiệm kỳ, HĐND có 105 đại biểu, trong đó, có 25 đại biểu nữ (chiếm 23,81%), tăng 13,6% so với nhiệm kỳ trước; 12 đại biểu là người ngoài Đảng (chiếm 11,43%), tăng 100% so với nhiệm kỳ trước; 02 đại biểu là chức sắc tôn giáo (chiếm 1,9%), tăng 100% so với nhiệm kỳ trước; 03 đại biểu dưới 35 tuổi (chiếm 2,86%), bằng nhiệm kỳ trước. Đến tháng 01/2021, HĐND TP có 99 đại biểu do một số đại biểu chuyển công tác hoặc có lý do khác.
 
Đầu nhiệm kỳ, số lượng đại biểu chuyên trách của HĐND TP Hà Nội là 18 người, gồm 01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch, 01 Chánh Văn phòng, 12 Trưởng, Phó ban và 02 Ủy viên chuyên trách Ban HĐND, đạt tỷ lệ 17,14%. Đến cuối nhiệm kỳ là 15 người, gồm: 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch, 01 Chánh Văn phòng, 11 Trưởng, Phó Ban và 01 Ủy viên chuyên trách làm Trưởng phòng thuộc Văn phòng. Thường trực HĐND Thành phố gồm 08 đồng chí, cuối nhiệm kỳ gồm 06 đồng chí. Ban Kinh tế Ngân sách có 15 thành viên, gồm 01 Trưởng ban chuyên trách, 02 Phó Trưởng ban chuyên trách và 12 đại biểu kiêm nhiệm; Ban Pháp chế có 15 thành viên, gồm 01 Phó Trưởng ban chuyên trách phụ trách Ban, 01 Phó Trưởng ban chuyên trách và 13 đại biểu kiêm nhiệm; Ban Văn hóa Xã hội có 14 thành viên, gồm 01 Trưởng ban chuyên trách, 02 Phó Trưởng ban chuyên trách và 11 đại biểu kiêm nhiệm; Ban Đô thị có 14 thành viên, gồm 01 Trưởng ban chuyên trách, 02 Phó Trưởng ban chuyên trách và 11 đại biểu kiêm nhiệm. HĐND Thành phố được chia thành 30 tổ đại biểu tại 30 quận, huyện, thị xã.
 
Nhìn chung, số lượng đại biểu HĐND các cấp đảm bảo theo quy định, cơ cấu đại biểu HĐND các cấp thành phố Hà Nội trong nhiệm kỳ qua có những chuyển biến tích cực, thay đổi theo hướng coi trọng tiêu chuẩn đại biểu, đảm bảo cơ cấu thành phần, qua đó, từng bước nâng cao chất lượng của người đại biểu Nhân dân. Số đại biểu hoạt động chuyên trách được tăng cường; trình độ văn hóa, trình độ chính trị, chuyên môn cao; số đại biểu tái cử, có kinh nghiệm hoạt động được nâng lên so với nhiệm kỳ trước. Số đại biểu HĐND ở mỗi cấp đều đại diện cho các tầng lớp dân cư, dân tộc, tôn giáo, nhất là số đại biểu công tác ở cơ sở nhiều hơn so với nhiệm kỳ trước và được bố trí tương đối đều ở các lĩnh vực, các địa phương. Việc bố trí cơ cấu đại biểu như trên giúp cho HĐND các cấp nắm được tâm tư nguyện vọng của Nhân dân và thực hiện nhiệm vụ, chức năng của HĐND tốt hơn, kịp thời hơn. 

Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t