HĐND thành phố Hà Nội khóa XV tổ chức kỳ họp thứ 19 vào ngày 29/3/2021 (15:37 24/03/2021)


HNP - Theo thông báo số 06/TB-HĐND ngày 19/3/2021 của HĐND TP Hà Nội, kỳ họp thứ 19 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Hà Nội, khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, sẽ diễn ra ngày 29/3/2021.

Cụ thể, kỳ họp thứ 19 HĐND thành phố Hà Nội khoá XV sẽ được tổ chức trong một buổi chiều ngày 29/3/2021, tại Hội trường tầng 3, Trụ sở HĐND - UBND thành phố Hà Nội (số 79 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội).
 
Về nội dung, HĐND Thành phố xem xét các tờ trình, dự thảo Nghị quyết gồm: Quy định nội dung, mức chi và thời gian hỗ trợ kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của thành phố Hà Nội; Phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội; Kiện toàn các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.

Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t