Tái giám sát việc quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai (20:11 08/03/2021)


HNP - Thường trực HĐND Thành phố vừa ban hành quyết định tái giám sát việc thực hiện kết luận giám sát của HĐND Thành phố về tình hình quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong thời điểm cả thành phố đang tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, việc Thường trực HĐND TP lựa chọn triển khai giám sát lĩnh vực này cho thấy đây là vấn đề quan trọng, thiết thực với đời sống của Nhân dân và cử tri Thủ đô. 

Thường trực HĐND TP Hà Nội giám sát tại quận Hà Đông về công tác quản lý dự án đất chậm triển khai, năm 2018


Tái giám sát để tháo gỡ vướng mắc
 
Theo Quyết định số 21/QĐ-HĐND ngày 8/3/2021 của HĐND TP Hà Nội về việc thành lập Đoàn giám sát của Thường trực HĐND Thành phố tái giám sát việc thực hiện kết luận giám sát của HĐND Thành phố về tình hình quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội, bà Phùng Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố làm Trưởng đoàn, sẽ làm việc trực tiếp với các sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư và UBND các quận, huyện có dự án chậm triển khai và giám sát, khảo sát trực tiếp một số dự án chậm triển khai, chậm khắc phục vi phạm theo kết luận giám sát của HĐND Thành phố. 
 
Qua giám sát nhằm đánh giá kết quả thực hiện kết luận giám sát HĐND Thành phố về tình hình quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn Thành phố; Tiến độ, kết quả xử lý các vi phạm và làm rõ các tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc, nguyên nhân của hạn chế trong tổ chức thực hiện xử lý vi phạm. Từ đó đề xuất, kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước nhằm sử dụng đất hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và báo cáo kết quả giám sát với HĐND Thành phố.
 
Công tác quản lý các dự án sử dụng đất luôn là vấn đề được cử tri và Nhân dân quan tâm, xác định được tầm quan trọng và ý nghĩa thiết thực của vấn đề này với cuộc sống, từ năm 2018, Thường trực HĐND TP Hà Nội đã giám sát việc này, sau đó tổ chức phiên giải trình với 28 đại biểu HĐND Thành phố, 33 lượt nêu các câu hỏi, ý kiến yêu cầu giải trình; 03 đồng chí Ủy viên UBND Thành phố, Giám đốc Sở và 05 đồng chí Chủ tịch UBND quận, huyện đã thực hiện giải trình. Đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố thay mặt UBND Thành phố phát biểu tiếp thu, báo cáo làm rõ thêm các ý kiến của Thường trực HĐND, các đại biểu HĐND Thành phố. Theo thông báo kết luận số 18/TB-HĐND ngày 16/8/2018 của HĐND TP Hà Nội về Kết luận của Thường trực HĐND Thành phố về phiên giải trình này, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều hạn chế, vi phạm về quản lý đất đai, sử dụng đất của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn Thành phố. Tại thời điểm giám sát, có 383 dự án chậm triển khai, chưa GPMB, chưa hoàn thành quy hoạch, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, sử dụng sai mục đích…Các vi phạm này không mới, một số dự án chậm tiến độ kéo dài đã được HĐND Thành phố cảnh báo, kiến nghị từ nhiều năm trước, song chưa được tập trung giải quyết triệt để, ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân, nhận được nhiều kiến nghị của cử tri. Để xảy ra những tồn tại, hạn chế trên có nhiều nguyên nhân, ngoài 06 nguyên nhân khách quan đã được nêu trong báo cáo số 211/BC-UBND, số 213/BC-UBND ngày 10/8/2018 của UBND Thành phố tại phiên giải trình và ý kiến phát biểu của đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố, còn nêu rõ có nguyên nhân chủ quan từ nhà đầu tư và các cơ quan quản lý nhà nước trong tổ chức thức thực hiện, chưa sâu sát và kiên quyết, chưa kịp thời, còn nể nang, né tránh, chưa làm hết trách nhiệm; công tác phối hợp giữa các sở ngành với quận, huyện, thị xã còn hạn chế, chưa chủ động trong tham mưu cho UBND Thành phố trong quản lý cũng như tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Các sở, ngành Thành phố chưa tham mưu, cập nhật theo dõi các dự án, công tác hậu kiểm còn hạn chế.
 
Đánh giá kỹ việc thực hiện Nghị quyết
 
Từ những hạn chế được HĐND TP chỉ ra sau giám sát và phiên giải trình, trong Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 6/12/2018 về kết quả giám sát tình hình quản lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn Thành phố, HĐND Thành phố đã yêu cầu UBND Thành phố chấp hành thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của Đoàn giám sát HĐND Thành phố tại Báo cáo số 57/BC-HĐND ngày 17/7/2018. Đồng thời, tiếp tục rà soát, tổng hợp chính xác các dự án vốn ngoài ngân sách sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật đất đai trên địa bàn Thành phố để chỉ đạo thanh tra, xác định vi phạm, phân loại và xử lý vi phạm phù hợp theo quy định. Thực hiện thu hồi các dự án chậm tiến độ vi phạm Luật Đất đai đảm bảo pháp lý, đúng trình tự, thủ tục; đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với các dự án ngoài ngân sách để các dự án được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư, hoàn thành đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả sử dụng đất. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiến nghị của kiểm toán về công tác quản lý đất đai, quản lý các dự án sử dụng đất vốn ngoài ngân sách trên địa bàn, nhất là các dự án được gia hạn thời gian sử dụng đất. Hoàn thành công tác thanh tra, kiểm tra 383 dự án (theo báo cáo của các quận, huyện, thị xã), 161 dự án (theo báo cáo của sở Tài nguyên và Môi trường) chậm triển khai, vi phạm Luật đất đai và xử lý theo quy định. Nghiên cứu, trình HĐND Thành phố xem xét điều chỉnh nâng mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai theo quy định của Luật Thủ đô tại kỳ họp gần nhất.
 
Bên cạnh đó, UBND TP tổ chức thực hiện đăng công khai (định kỳ 6 tháng/lần) trên Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố, các phương tiện thông tin đại chúng về danh mục các dự án chậm triển khai, các trường hợp sử dụng đất sai mục đích, vi phạm Luật đất đai. Không giao đất, giao dự án mới cho các tổ chức đang có dự án chậm triển khai, có vi phạm về quản lý và sử dụng đất đai, có dự án xây dựng sai quy hoạch, sai phép; không xem xét gia hạn thời gian sử dụng đất, thời gian nộp tiền sử dụng đất, điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đối với dự án sử dụng đất sai mục đích. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền các quy định pháp luật của Nhà nước và Thành phố về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng trên địa bàn Thành phố đến các chủ đầu tư, nhà đầu tư để biết và chấp hành nghiêm túc. Yêu cầu các nhà đầu tư, chủ đầu tư dự án trên địa bàn Thành phố có cam kết thực hiện đúng tiến độ các công trình đã được phê duyệt, có kế hoạch, lộ trình cụ thể khắc phục các vi phạm. Có giải pháp đồng bộ trong xử lý, kiên quyết thu hồi đất những dự án chậm triển khai kéo dài, vi phạm pháp luật đất đai do nguyên nhân chủ quan, chủ đầu tư cố tình chây ỳ không thực hiện dự án dù đã giải phóng mặt bằng xong và sớm đưa đất đã thu hồi vào sử dụng theo đúng mục đích, quy hoạch,… và nhiều nhiệm vụ khác được HĐND TP yêu cầu UBND TP triển khai thực hiện.
 
Kỳ giám sát này, Thường trực HĐND TP sẽ đánh giá kỹ những kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết của HĐND TP trong gần 3 năm qua của các sở ban ngành, quận huyện thị xã. Những quyết liệt, chọn đúng, trúng vấn đề trong hoạt động giám sát một lần nữa thêm khẳng định hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của HĐND TP Hà Nội thời gian qua.

Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t