Nhiều hoạt động nổi bật của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Hà Nội (09:46 19/02/2021)


HNP - Tiếp nối kết quả năm 2020 trong tham mưu, thực hiện các chương trình giám sát, khảo sát, thẩm tra chất lượng và hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của Thường trực HĐND thành phố, năm 2021, Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố sẽ tích cực phối hợp với các ban, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố rà soát, đôn đốc công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử HĐND các cấp bảo đảm đúng quy định.

Ban Kinh tế-Ngân sách phối hợp với các ban khảo sát về tình hình cung ứng hàng hóa dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu


Tham mưu giỏi
 
Trong năm 2020, Ban đã tập trung chủ trì, tham mưu cho Thường trực HĐND thành phố giám sát chuyên đề về việc thực hiện Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 05/12/2016 về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ chi ngân sách thành phố giai đoạn 2017-2020. Qua giám sát đã phát hiện các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm, đề xuất giải pháp tháo gỡ, kiến nghị nhiều cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI của thành phố và Nghị quyết HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020. Bên cạnh đó, ban cũng tích cực phối hợp với ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố tham mưu giám sát của HĐND thành phố về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố. Các nội dung ban chủ trì, phối hợp các Ban HĐND thành phố tham mưu tổ chức giám sát được Thường trực HĐND thành phố đánh giá cao; bảo đảm tiến độ kịp thời, chất lượng và cung cấp nhiều thông tin cho Thường trực Thành ủy, Đảng Đoàn, Thường trực HĐND thành phố, UBND Thành phố trong công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung.
 
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà nhận định, hiệu quả của 2 đợt giám sát chuyên đề của HĐND đã đúng trọng tâm, sau đó, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội - đây là cơ sở pháp lý quan trọng để thành phố chủ động trong đầu tư phát triển. Tiếp đó, UBND thành phố đã chỉ đạo rà soát, đánh giá tổng thể, toàn diện các quy định phân cấp quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn, xem xét sửa đổi các quy định phân cấp quản lý hiện hành chưa phù hợp và xây dựng phương án phân cấp quản lý làm cơ sở xác định phương án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi trong kỳ ổn định ngân sách mới bảo đảm hiệu quả hơn. UBND thành phố cũng đã nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường dạy nghề; chương trình, dự án phát triển dạy nghề; có cơ chế, chính sách phù hợp, hiệu quả đối với người học nghề; rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục nghề đào tạo cho phù hợp với nhu cầu và thực tế của địa phương; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn...
 
Thẩm tra sâu
 
Cũng trong năm 2020, theo phân công của Thường trực HĐND thành phố, Ban đã chủ trì, tham mưu nhiều nội dung quan trọng tại các kỳ họp thứ 13, 14, 15, 17, 18 của HĐND thành phố. Trong đó, nhiều nội dung quan trọng như: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh giai đoạn 2021-2025 của thành phố Hà Nội; kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2021-2023; kế hoạch tài chính ngân sách 5 năm 2021-2025 của thành phố Hà Nội; định hướng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 của thành phố Hà Nội; danh mục dự án thu hồi đất, danh mục công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021; đề án hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công...
 
“Ban đã phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát, đánh giá, khảo sát thực tiễn về một số nội dung trước kỳ họp, qua đó, thực hiện thẩm tra có chất lượng, khẳng định được các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm và phát hiện được nhiều vấn đề còn hạn chế, nổi cộm qua báo cáo, tờ trình để UBND thành phố tiếp thu, giải trình, bổ sung. Từ đó, góp phần giúp đại biểu HĐND thành phố đánh giá đầy đủ, quyết nghị các nội dung quan trọng tại kỳ họp. Đặc biệt, trong quá trình phối hợp xây dựng dự thảo nghị quyết, ban đã tham dự đầy đủ các cuộc khảo sát, hội nghị phản biện xã hội do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chủ trì; nhiều ý kiến phản biện xã hội đã được tiếp thu, lưu ý trong quá trình thẩm tra của ban”- Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố Hồ Vân Nga khẳng định.
 
Tiếp tục với tinh thần chủ động cao, năm 2021, Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố sẽ tham gia chuẩn bị chương trình, nội dung các kỳ họp HĐND thành phố, đặc biệt phối hợp tốt với các cơ quan chuyên môn của UBND trong việc xây dựng báo cáo, tờ trình, đề án trình kỳ họp HĐND. Cùng với đó, ban cũng sẽ tham mưu HĐND thành phố tổ chức giám sát về giám sát việc thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách thời kỳ 2016 - 2020 theo Nghị quyết HĐND thành phố; thực hiện khảo sát việc thực hiện các nội dung hỗ trợ khắc phục khó khăn và thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế - xã hội sau ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố và việc thực hiện thu một số khoản phí, lệ phí và các khoản nợ đọng thuế, phí, lệ phí trên địa bàn thành phố…
 
Ngoài ra, theo phân công của Đảng đoàn, Thường trực HĐND thành phố, Ban sẽ tích cực phối hợp với các ban, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố trong việc rà soát, đôn đốc, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử HĐND các cấp bảo đảm đúng quy trình, thủ tục và các quy định liên quan; tham gia ý kiến các dự án luật của Quốc hội và đề án, cơ chế, chính sách của thành phố, đồng thời, tham mưu Thường trực HĐND thành phố xử lý các công việc phát sinh giữa hai kỳ họp.

Hà Vy


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t