Kỳ họp thứ 18 HĐND thành phố Hà Nội dự kiến diễn ra trong tuần từ ngày 07/12 đến ngày 10/12/2020 (21:53 12/11/2020)


HNP - Ngày 6/11, HĐND TP Hà Nội ban hành Thông báo số 28/TB-HĐND về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của HĐND thành phố Hà Nội khoá XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo đó, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 18 HĐND thành phố Hà Nội dự kiến trong tuần từ ngày 07/12 đến ngày 10/12/2020, tại Trụ sở HĐND - UBND thành phố Hà Nội.
 
Về nội dung, HĐND Thành phố xem xét 13 báo cáo thường kỳ và các báo cáo giám sát của HĐND Thành phố, 07 báo cáo chuyên đề. HĐND Thành phố xem xét 06 tờ trình, dự thảo nghị quyết thường kỳ và 14 nghị quyết chuyên đề cùng nghị quyết về công tác nhân sự. Trong đó, một số nghị quyết chuyên đề, gồm: Một số nội dung, mức chi đặc thù thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố; Nghị quyết thông qua Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh giai đoạn 2021-2025 của thành phố Hà Nội; Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 của thành phố Hà Nội (Điều 55, Luật Đầu tư công 2019); Đặt, đổi tên và điều chỉnh độ dài một số đường phố và công trình công cộng trên địa bàn Thành phố năm 2020; Nghị quyết về cơ cấu tổ chức (thời bình), phân cấp nhiệm vụ chi và định mức chi từ ngân sách địa phương (thực hiện theo Luật dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố Hà Nội) thay thế Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND, ngày 10/12/2010, của HĐND Thành phố; Nghị quyết về việc quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại nội thành thành phố Hà Nội (theo quy định tại khoản 2, Điều 20 Luật Thủ đô); Về công tác dân số trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong tình hình mới; Nghị quyết về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội; Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thực hiện một số chính sách phát triển giáo dục mầm non của thành phố Hà Nội; Nghị quyết hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT, kinh phí chi trả BHYT cho người dân sống ven đường 35 tại một số khu vực ảnh hưởng môi trường của Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (vùng ảnh hưởng môi trường ngoài 1.000m thuộc 03 xã: Nam Sơn, Bắc Sơn và Hồng Kỳ); Nghị quyết về một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hà Nội; Nghị quyết về thành lập, đặt tên tổ dân phố trên cơ sở khu vực dân cư mới hình thành; chia tách các tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình lớn; sáp nhập các thôn, tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình nhỏ.

Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t