Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp (19:47 28/09/2020)


HNP - Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Trách nhiệm - Hiệu quả - Vì dân”, từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, HĐND các cấp thành phố Hà Nội đã đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp, kịp thời ban hành các nghị quyết thuộc thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô. 

Các Ban HĐND thành phố khảo sát hoạt động khai thác cát, sỏi ở Phúc Thọ


Đi vào thực chất
 
4 năm qua, hoạt động kỳ họp của HĐND các cấp thành phố Hà Nội tiếp tục có nhiều cải tiến, đổi mới, theo hướng đi vào thực chất, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu để quyết định những vấn đề quan trọng của Thủ đô. HĐND thành phố đã tổ chức thành công 15 kỳ họp (trong đó, có 5 kỳ họp không thường kỳ) để xem xét, quyết nghị các nội dung thuộc thẩm quyền làm căn cứ pháp lý trong thực hiện phát triển toàn diện các lĩnh vực trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, ban hành 165 nghị quyết. HĐND các xã, phường, thị trấn tổ chức được 5.189 kỳ họp, ban hành nhiều nghị quyết bảo đảm cho nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Các nghị quyết HĐND sau khi được thông qua, ban hành đã được UBND các cấp nhanh chóng triển khai đến các cấp, các ngành, các đơn vị kinh tế; kết hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng… tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần quan trọng vào những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, địa phương.
 
Phiên giải trình cũng được triển khai bài bản, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm và đạt hiệu quả cao. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức 7 phiên giải trình giữa 2 kỳ họp. Các phiên giải trình được tổ chức hiệu quả, thiết thực với sự kết hợp nhiều yếu tố trong cách thức tổ chức như kiểm tra, khảo sát, tổng hợp báo cáo, xây dựng phóng sự truyền hình sinh động, rõ nét; chủ tọa điều hành linh hoạt, khoa học, chất lượng qua từng phiên họp, bảo đảm đúng nội dung và chương trình đề ra. Ngay sau phiên giải trình, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan từ thành phố đến cơ sở rà soát, đôn đốc các nhiệm vụ để tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp với quyết tâm cao…
 
Cùng với đó, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tiếp tục được HĐND các cấp đổi mới và giám sát đến cùng về những vấn đề quan trọng, dân sinh bức xúc như công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, an toàn thực phẩm.... Qua đó, tác động tích cực trong chỉ đạo điều hành của chính quyền, được dư luận, cử tri và nhân dân đồng tình, ghi nhận.
 
Đối với hoạt động giám sát, khảo sát HĐND và Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức được 16 cuộc giám sát, khảo sát; 4 Ban HĐND thành phố tổ chức được 131 cuộc giám sát, khảo sát; các Tổ đại biểu HĐND thành phố cũng đã tổ chức được 64 cuộc giám sát, khảo sát tại địa bàn ứng cử. HĐND quận, huyện, thị xã cũng tổ chức được 2.218 cuộc giám sát; HĐND các xã, phường, thị trấn tổ chức được 12.405 cuộc giám sát. Hoạt động giám sát, khảo sát trực tiếp chú trọng vào các đối tượng tác động trực tiếp và giám sát đến cùng, trao đổi kỹ giữa các bên có liên quan để có cái nhìn chân thực, khách quan nhất. Các báo cáo kết quả giám sát, khảo sát được Thường trực HĐND, các ban HĐND được gửi tới các tổ chức, đơn vị chịu giám sát và được công khai trên trang thông tin điện tử của HĐND thành phố để cử tri và nhân dân theo dõi, giám sát.
 
Ngoài ra, công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, kiến nghị của cử tri được thực hiện nghiêm túc, đúng luật. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND thành phố đã tổ chức được hơn 610 cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp nhận, tổng hợp tổng số 3.223 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đến nay, đã được UBND thành phố, các cơ quan đơn vị có thẩm quyền trả lời 3.037 nội dung (còn các ý kiến, kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ 15 chưa đến thời hạn trả lời theo quy định), trong đó, qua rà soát, giám sát thì đã giải quyết xong 2.701 ý kiến, kiến nghị (đạt tỷ lệ 89% số đã trả lời). HĐND cấp huyện đã tổ được 1.627 cuộc tiếp xúc thường kỳ, 110 cuộc tiếp xúc chuyên đề với tổng số gần 14.800 ý kiến cử tri. HĐND cấp xã đã tổ chức được 12.034 cuộc tiếp xúc thường kỳ, 550 cuộc tiếp xúc chuyên về với tổng số gần 88.600 ý kiến cử tri.
 
Về công tác tiếp công dân, Thường trực HĐND thành phố đã tiếp công dân theo vụ việc đối với 34 vụ việc khiếu nại, tố cáo có nội dung phức tạp, kéo dài chưa được giải quyết trên địa thành phố. Đến nay, đã có 18 vụ việc giải quyết xong, 16 vụ việc đang tập trung giải quyết theo quy định. Cùng với đó, 1.534 lượt đại biểu HĐND thành phố đã tiến hành tiếp công dân theo lịch định kỳ hàng tháng tại trụ sở tiếp công dân của 30 quận, huyện, thị xã. Quá trình tiếp công dân, các đại biểu đã giải thích, hướng dẫn, tiếp nhận đơn của công dân và đang xử lý theo quy trình; nội dung khiếu kiện chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai và xây dựng, nhiều trường hợp là nội dung cũ.
 
Tích cực vào các hoạt động chung của thành phố
 
Không chỉ tổ chức tốt các kỳ họp, nâng cao chất lượng giám sát, giải trình…Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố triển khai kịp thời, hiệu quả các công việc theo thẩm quyền và tham gia trách nhiệm, tích cực vào các hoạt động chung của thành phố.
 
Theo đó, Thường trực HĐND thành phố hoàn thiện quy trình phối hợp xem xét, tổng hợp cho ý kiến đối với các nội dung quan trọng theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, theo đề nghị của UBND thành phố và các cơ quan liên quan theo hướng đổi mới, tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, vừa tháo gỡ được những khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đồng thời, Thường trực HĐND thành phố thực hiện việc xem xét, cho ý kiến về các chủ trương của thành phố, về ngân sách, phê duyệt chủ trương các dự án đầu tư công, hệ số điều chỉnh giá đất, định mức chi ngân sách, hỗ trợ kinh phí, cho ý kiến về quy hoạch, quản lý đô thị theo thẩm quyền. Với khối lượng công việc lớn, nhưng với trách nhiệm cao, trí tuệ, HĐND thành phố đều bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật, đạt chất lượng cao.
 
Không chỉ vậy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực, các Ban, Văn phòng HĐND thành phố còn tham gia nghiêm túc, hiệu quả, chất lượng các hoạt động chung, quan trọng, nổi bật của thành phố. Đã tham gia các hoạt động của các Ban chỉ đạo, Đoàn công tác, Đoàn kiểm tra, các cuộc họp, hội nghị của thành phố; phối hợp hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan theo thẩm quyền. Đặc biệt, Đảng đoàn, Thường trực HĐND thành phố đã chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội, Kế hoạch số 171-KH/TU, ngày 31/12/2019, của Thành ủy về “Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội”; phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm lớn của thành phố như: Tổng kết việc thực hiện Đề án 04-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy “Về nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động HĐND các cấp giai đoạn 2012-2016”; tham dự và có ý kiến tại các hội nghị, hội thảo do Trung ương, các Ủy ban của Quốc hội và thành phố tổ chức...
 
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, từ nay đến hết nhiệm kỳ, HĐND các cấp thành phố Hà Nội tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Ngoài chỉ đạo HĐND các cấp tiếp tục phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của thành phố, HĐND thành phố cũng sẽ tham gia tích cực vào chương trình xây dựng pháp luật, các dự án luật và các văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát việc triển khai tổ chức thực hiện các văn bản của Trung ương và Thành ủy. Đặc biệt, HĐND các cấp thành phố sẽ chuẩn bị tốt bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với dự kiến tăng số lượng, nâng cao chất lượng đại biểu chuyên trách HĐND các cấp; đồng thời sắp xếp tổ chức bộ máy theo Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo của Trung ương.

Hà Vy


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật