Nghị quyết về xác nhận kết quả miễn nhiệm và bầu Ủy viên UBND TP (15:01 17/07/2020)


HNP - Ngày 06/7/2020, HĐND TP ban hành Nghị quyết số 06/NQ-HĐND xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND TP Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 và Nghị quyết số 07/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND TP Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Cụ thể, HĐND TP ban hành Nghị quyết số 06/NQ-HĐND xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND TP Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với các ông: Lê Văn Dục, nguyên Giám đốc Sở xây dựng do nghỉ hưu, hưởng chế độ BHXH theo quy định; ông Nguyễn Ngọc Kỳ, nguyên Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, do nhận nhiệm vụ mới; ông Trần Văn Hải, nguyên Giám đốc Sở Du lịch, do nhận nhiệm vụ mới.

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND TP Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với các ông: Võ Nguyên Phong, Giám đốc Sở Xây dựng; ông Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t